Als penningmeester hoop ik ervoor te zorgen dat we met beperkte middelen
een zo grote mogelijk impact kunnen hebben voor een Groen en Links
Amsterdam. In het verleden was ik actief in het team data van het
campagneteam, en lang daarvoor als student bij Dwars.

In het dagelijks leven woon ik met mijn vriendin en twee dochters in
Amsterdam Oost, en werk ik bij een softwareontwikkelaar veel met data.
Ik ben daardoor erg op m’n gemak met cijfers en software, wat goed van
past komt om de boekhouding van GroenLinks Amsterdam goed op orde te
houden!