Nieuws

interpellatie aanvraag ID-ers stichting Stap

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekende verzoekt u, op grond van artikel 17 van het Reglement van Orde voor de Gemeenteraad, haar in de gelegenheid te stellen in uw vergadering van woensdag 22 september 2004 de volgende vragen tot het College van Burgemeester en Wethouders te richten:

Lees verder

Kandidatencommissie presenteert advies

De ledenvergadering van GroenLinks Amsterdam waarin de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 wordt vastgesteld belooft spannend te worden. Maar liefst negen kandidaten zijn voorgedragen voor een van de zes verkiesbare plekken.

Lees verder

Leden GroenLinks Amsterdam hebben gekozen

Afgelopen zaterdag heeft de ledenvergadering van GroenLinks Amsterdam de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Het aanbod aan kwalitatief goede kandidaten was groot. Er viel voor de leden dus veel te kiezen.

Lees verder