Zo kunnen we ouders beter helpen kinderen naar de voorschool te sturen

In de Tweede Kamer heeft GroenLinks een plan gepresenteerd dat het voor ouders makkelijker moet maken om hun kinderen naar de voorschool te sturen. In een wetsvoorstel van GroenLinks, SP en PvdA staat dat als ouders de wettelijk verplichte eigen bijdrage voor de voorschool niet kunnen betalen, gemeenten dat bedrag moeten kunnen bijleggen. We hopen dat de Tweede Kamer dit plan aanneemt, zodat Amsterdam ouders beter kan helpen.

Wie je ouders zijn en waar je bent geboren maakt uit voor je schoolloopbaan. Kinderen hebben niet altijd gelijke kansen in het onderwijs, de kloof tussen arme en rijke kinderen wordt groter. Die ongelijkheid begint al vóór de basisschool, waar sommige kinderen al met een flinke (taal-)achterstand binnenkomen. Om achterstanden zoveel mogelijk tegen te gaan, is het goed als peuters naar de voorschool kunnen waar zij zich spelenderwijs ontwikkelen en de taal leren. 

Tot dit jaar kon dat op veel plekken in Amsterdam nog gratis. Maar het kabinet vond dat er geen verschil moest zijn tussen gratis peuterspeelzalen en betaalde kinderdagverblijven. Daarom moest iedereen voor alle vormen van voorschoolse educatie gaan betalen.

Ongelijkheid tegengaan

Als ouders het niet kunnen betalen kunnen ze landelijk kinderopvangtoeslag aanvragen. Als ook dat niet genoeg is om hun kinderen naar de voorschool te sturen zou de gemeente daar wat ons betreft iets aan moeten kunnen bijdragen. Maar van de wet mag de gemeente die hulp niet bieden.

Veel ouders kunnen de voorschool daardoor niet betalen en laten hun kinderen thuis. In Amsterdam lopen de voorscholen leeg. Vorig jaar ging 85 procent van de 3795 peuters die dat het hardst nodig hebben naar de voorschool. Nu is dat maar 75 procent, en in Amsterdam Zuidoost maar 68 procent.

We spraken met Fatiha Kaddouri, die in haar eigen buurt Amsterdam Noord al meer dan tien jaar betrokken is bij de voorscholen. Zij ziet hoe de voorscholen leeglopen. “Het onbetaalbaar maken van de voorscholen voor veel ouders zet hun kinderen op achterstand. Dat is niet goed voor de ontwikkeling van kinderen in deze stad.”

Want hierdoor groeit de ongelijkheid, terwijl alle kinderen gelijke kansen verdienen. De fracties van GroenLinks, SP en PvdA  in de Tweede Kamer hebben daarom voorgesteld om een wet te maken waardoor gemeenten wel kunnen helpen.

Rechten

GroenLinks-raadslid Simion Blom is blij met het voorstel. “Grote groepen Amsterdammers hebben deze investeringen nodig. Alle peuters hebben het recht om zich binnen de voorscholen te ontwikkelen.”

De bal ligt bij de coalitiepartijen in de Tweede Kamer. “Den Haag moet gemeenten niet in de weg lopen,” zegt Tweede Kamerlid voor GroenLinks Lisa Westerveld, een van de indieners van het plan. Als de coalitiepartijen voor stemmen dan kan Amsterdam ouders helpen om hun kinderen naar de voorschool te laten gaan.