GroenLinks Amsterdam wordt o.a. gevormd door vrijwilligers die zich op allerlei gebieden en momenten inzetten voor de vereniging. We vinden het belangrijk dat interne discussie en debat een permanente plek hebben. In elf werkgroepen werken ongeveer honderd leden met elkaar samen aan thema's die belangrijk zijn voor de stad. En met de verkiezingen in zicht, is dit het moment om inhoudelijk mee te denken en mee te doen. De werkgroepen staan open voor nieuwe leden, dus aanmelden kan hier. Voor de werkgroepen Vluchtelingen, Groen&Dierenwelzijn en Duurzaamheid zoeken we specifiek een nieuwe voorzitter, dus wil je weten wat deze vrijwilligersfunctie inhoudt? Neem contact op met Diederik Imfeld via werkgroepen@groenlinksamsterdam.nl

Werkgroepen van GroenLinks Amsterdam zijn op meerdere vlakken waardevol voor de afdeling. Voor raadsleden fungeren werkgroepleden als oren en ogen over een bepaald thema in de stad en andersom is het een klankbord waar ideeën van raadsleden worden getoetst. Er wordt meegekeken met de actualiteit en er wordt kennis opgedaan over onderwerpen op de lange termijn. Door het organiseren van poltieke cafés, werkbezoeken en het schrijven van moties en initiatiefvoorstellen worden ideeën en gedachtes omgezet in actie. Ook is het aandeel van de werkgroepen in het verkiezingsprogramma groot. Dit is waardevol voor GroenLinkse politiek, maar laat ook zien hoe groot je invloed kan zijn.

Wil je actief worden in een werkgroep of heb je behoefte aan hulp bij de keuze? Mail naar werkgroepen@groenlinksamsterdam.nl.