Het voormalige woonhuis van de Joodse schrijfster Etty Hillesum krijgt de status van beschermd monument. Dat heeft het college van B en W besloten. In haar huis in de Gabriël Metsustraat bij het Museumplein schreef Hillesum haar dagboeken tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Op deze plek schreef Etty Hillesum haar dagboeken tussen 1941 en 1942. Uiteindelijk zou Etty Hillesum de oorlog niet overleven, zij werd in Auschwitz in 1943 vermoord. Met de monumentenstatus is het behoud van de panden een stap dichterbij gekomen. Nienke van Renssen (raadslid Ruimtelijke ordening): “Haar dagboeken getuigen van een originele geest en ongelooflijke moed. Wat GroenLinks betreft creëren we een mogelijkheid om Etty Hillesum blijvend te herinneren op deze plek.”

Het gaat om de panden Gabriël Metsustraat 2-6, met zicht op het Museumplein. De eigenaar wilde deze afbreken en er appartementen bouwen. Terecht hebben bewoners en vele organisaties in de stad aandacht gevraagd voor de geschiedenis van deze bijzondere plek. Ook de karakteristieke details van ramen en deuren en de gevel van rode bakstenen zijn een reden om het pand te beschermen. Met de monumentenstatus blijven de panden nu gespaard van de sloop.

Sloop- en bouwwoede

Wethouder Touria Meliani (Monumenten en Erfgoed): “De dagboeken van Etty Hillesum zijn niet alleen persoonlijke documenten, maar bieden ook belangrijk inzicht in hoe Joodse mensen in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gediscrimineerd en vervolgd.” 

In 2017 werden vanwege de toegenomen sloop- en bouwwoede in Amsterdam-Zuid al een aantal andere panden aangewezen als beschermd rijksstadgezicht, maar daar zaten deze panden helaas niet bij. Nienke van Renssen: “Ik pleit ervoor om een groter deel van stadsdeel Zuid aan te wijzen als rijksbeschermd stadsgezicht, om de historische panden en het straatbeeld voor de toekomst te behouden."