Woonagenda 2025: middeldure en sociale woningen zijn broodnodig!

Iedereen zou een betaalbare woning moeten kunnen krijgen. Wij willen dat Amsterdam meer grip krijgt op de dolgedraaide woningmarkt. De markt faalt en de stad dreigt op slot te gaan voor mensen die niet direct tonnen op de bank hebben staan. Daarom moeten er meer woningen worden gebouwd en gereguleerd.

Gisteravond werd er in de gemeenteraad stevig gedebatteerd over de Woonagenda van wethouder Ivens. Die Woonvisie schetst een beeld van de ontwikkeling van de vraag naar- en aanbod van woningen in de komende jaren. GroenLinks Amsterdam wil dat het gemeentebestuur meer grip krijgt op de dolgedraaide woningmarkt. Daarom moeten er juist meer woningen gereguleerd worden. Dat is de enige manier om er voor te zorgen dat er voor alle inkomensgroepen een plek in de stad blijft. De markt faalt en de stad dreigt op slot te gaan voor mensen die niet direct tonnen op de bank hebben staan.

Vernieuwend in de visie van de wethouder is dat opgenomen is dat 40% van de nieuw te bouwen woningen sociale huur moet zijn, 40% zal voor middengroepen zijn (we hebben het dan over mensen met een inkomen tot ongeveer 55.000 euro bruto) en 20% voor koop.  Die ruime aandacht voor middengroepen is nieuw en erg nodig. Er is in de stad een behoorlijke groep mensen die teveel verdient voor een sociale huurwoning maar te weinig inkomen heeft voor een dure huur- of een koopwoning. Voor die groep is vaak te weinig plek en soms zijn zij gedwongen de stad te verlaten. Wat GroenLinks Amsterdam betreft is die focus op middengroepen dus prima. Alle partijen in de gemeenteraad maken zich er zorgen over. Goed dus dat de wethouder er mee aan de slag gaat.

Opvallend -en voor mij verbijsterend- was dat D66, dat wel zegt zich zorgen te maken over de middengroepen uiteindelijk samen met het CDA tegen het voorstel stemde. Argument om tegen deze toch wel vernieuwende Woonagenda te zijn was het gegeven dat er ook nieuwe sociale huurwoningen bijkomen. Want dat was niet de bedoeling volgens D66! Die moesten juist massaal worden verkocht! Wat de lijsttrekker van D66 betreft zo ongeveer 8000 per jaar. Verbijsterend wat mij betreft. Bizar. Waar de doorgeschoten marktwerking in de stad de koopmarkt volledig heeft verziekt wil D66 MEER sociale huurwoningen op de markt gooien. We weten dan toch wat er gebeurt? De prijzen zullen direct door het dak gaan. En reken maar dat lage of middeninkomens geen schijn van kans meer op deze woningen maken.

Een buitengewoon slecht en niet-sociaal plan. Juist de lagere middenklasse zou ook een beroep op de sociale huursector moeten kunnen doen. Verdere afbraak van de sociale huursector betekent kiezen voor een stad voor the few, not the many. Daarom is het cruciaal dat Amsterdam woningen voor middengroepen blijft bouwen en er voor zorgt dat er meer sociale huurwoningen bij komen.

Hier een verslag van het debat