We zetten ons in voor de 150.000 Amsterdammers met een taalachterstand

Ongeveer 150.000 inwoners van Amsterdam zijn laaggeletterd. Door de taalachterstand vinden ze minder snel een baan, raken ze sneller in een sociaal isolement en leven ze korter. Raadslid Tirza de Fockert werkt samen met het college aan plannen om daar wat aan te doen.

Het percentage laaggeletterden ligt op 18% van de Amsterdamse bevolking. Dat is meer dan het landelijke gemiddelde van 12%. In sommige stadsdelen ligt het aandeel meer dan twee keer zo hoog, zoals in Zuidoost (32%) en Noord (28%).

GroenLinks, D66, PvdA en SP hebben in het coalitieakkoord afgesproken om het aanbod van Nederlandse taalcursussen te verbeteren en als dat nodig is zelfs uit te breiden. Want door de taalachterstand tegen te gaan vergroten we de kansengelijkheid.

Vrijwilligers

Raadslid Tirza de Fockert is hier blij mee. Maar ze vindt ook dat welzijns- en vrijwillgersorganisaties een belangrijke rol spelen om mensen met een taalachterstand te helpen. Zij moeten daarin ondersteund worden.

"Taalvrijwilligers blijven een onmisbare schakel in de strijd voor taalvaardigheid," zegt ze. In de gemeenteraad stelde Tirza voor om te laten onderzoeken hoe de gemeente deze organisaties daarbij kan helpen. Ze sprak erover in haar maidenspeech en legde uit dat taal meer is dan het leren van woorden en grammatica alleen. Lees haar speech hier