We willen schulden oplossen, wonen weer betaalbaar maken en de stad vergroenen

De gemeenteraad praat deze week over de begroting, waarin de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor volgend jaar staan. We stemmen met veel liefde voor, en we hebben ook eigen plannen gepresenteerd om de stad socialer en groener te maken. Er is veel te doen.

Zo zijn er 38.000 huishoudens in onze stad met problematische schulden. Dat betekent dat ze zonder hulp hun schulden niet kunnen terugbetalen. Rekening na rekening valt op de deurmat. De schulden worden zo onoverzichtelijk dat ze niet meer weten waar te beginnen met afbetalen. En als er dan inkomen of zorgtoeslag binnenkomt, moet daarmee meteen de meest urgente rekening worden betaald.

We hebben aan de gemeenteraad en het college voorgesteld om mensen met schulden een adempauze te geven, zodat ze hun zaken op orde kunnen krijgen. Dat kan als de gemeente schulden van ze overneemt. De gemeente gaat dan onderhandelen met de schuldeisers over kwijtschelding en een terugbetalingsregeling. De gemeente kan wat ons betreft met een proef beginnen, door bijvoorbeeld eerst schulden van jongeren over te nemen.

Wonen

Onder invloed van mensen die alleen willen verdienen aan onze stad, stijgen de huur- en huizenprijzen. We kijken dan ook uit naar alle plannen die op stapel staan: de uitwerking van de woonplicht en van de verhuurvergunning bijvoorbeeld. Ook kijken we uit naar de handhaving van regels rond Airbnb, en het verbod op vakantieverhuur in bepaalde wijken.

Daarnaast hebben we een plan ingediend om afspraken te maken met beleggers en projectontwikkelaars, om te kijken hoe ook zij er aan kunnen bijdragen dat wonen in Amsterdam weer voor iedereen betaalbaar wordt.

Vergroening

We dienden ook veel plannen in om de stad groener te maken. Een van die plannen gaat over datacenters. Die moeten op duurzame energie overstappen en kunnen de restwarmte beschikbaar stellen om de stad te verwarmen, zodat we makkelijker van het aardgas af kunnen.

De bedrijfsvoering van de gemeente zelf kan ook duurzamer. We doen een voorstel om meer refurbished ICT te gebruiken. We willen verder dat binnentuinen, straten en parken groener worden zodat we de effecten van klimaatveranderingen in de stad beter kunnen opvangen. Ook is het college begonnen om de stad autoluw te maken. Daarom hebben we voorgesteld om met bewoners te praten over hoe we de vrijgekomen ruimte, zoals parkeerplaatsen, kunnen gebruiken om de stad groener te maken.

Donderdag stemt de raad over deze plannen. Hier lees je de toespraak die fractievoorzitter Femke Roosma vandaag in de gemeenteraad hield tijdens de behandeling van de begroting.