Kandidaatstelling voor de Provinciale Staten loopt via GroenLinks, maar voor de waterschappen is dat anders, vandaar dat we daar extra uitleg over geven. GroenLinks doet namelijk niet als eigen partij mee aan de waterschapsverkiezingen, maar we steunen actief de waterschapspartij ‘Water Natuurlijk” (net als D66 trouwens). Water Natuurlijk is opgericht door natuur- en milieuorganisaties en is inmiddels landelijk de grootste partij in de waterschappen. Alleen nog niet in onze regio. Dus hier hebben we nog een klus te klaren. Dat begint met zorgen dat er veel aansprekende, groene kandidaten op de lijst komen van Water Natuurlijk.

Waterschappen zijn misschien niet de meest bekende bestuurslaag van Nederland, maar wel een heel belangrijke. Het waterschap gaat allang niet meer alleen over de traditionele kerntaken van schoon water, voldoende water en veilig water. Maar water speelt in veel maatschappelijke opgaven een cruciale rol, denk bijvoorbeeld aan klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel, energietransitie, circulaire economie en duurzame landbouw. De politieke keuzes in het waterschap zijn bepalend voor de duurzame toekomst van Nederland. Juist daarom is het van groot belang dat het waterschapsbestuur verder groen kleurt!

Ben je geïnteresseerd in het waterschapsbestuur? Dan raden we je de volgende stappen aan:

  • Meld je zsm aan als lid van Water Natuurlijk. Om je straks formeel kandidaat te kunnen stellen moet je minimaal 3 maanden lid zijn van Water Natuurlijk (minimum contributie is 25 euro): https://www.waternatuurlijk.nl/leden/word-lid/
  • Geef je op voor de gratis cursus ‘Actief voor het Waterschap’ die gegeven wordt door ProDemos en aangeboden wordt door het Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Het betreft die bijeenkomsten op 18 mei, 2 juni en 15 juni. Aanmelden kan hier: https://www.agv.nl/nieuws/2022/maart/gratis-cursus-actief-voor-het-waterschap/
  • Hou onze site in de gaten voor meer informatie over de formele kandidaatstelling.