Afgelopen vrijdag ontstond er ophef omdat onze fractievoorzitter in Amsterdam Zuidoost wegliep bij de opening van het Nelson Mandelapark. Die actie vertegenwoordigde niet het standpunt van GroenLinks Amsterdam of van de afdeling Zuidoost. 
 
Na overleg met de afdeling Zuidoost heeft Iwan Leeuwin de volgende verklaring afgegeven:

Afgelopen vrijdag ben ik teleurgesteld weggelopen van de feestelijke ceremonie in verband met de opening van het Nelson Mandela Park. Dat heb ik vervolgens op mijn Facebook aangegeven. Ik heb een associatie gemaakt, terwijl het geenszins mijn bedoeling was om de kinderen die het beeld hadden gemaakt, de herinnering aan Nelson Mandela of GroenLinks te benadelen.

Mijn Facebookbericht is binnen drie kwartier opgepakt door een journalist van het Parool die vervolgens, slechts op basis daarvan, een bericht heeft gemaakt. Dit bericht is vervolgens door andere media opgepakt en heeft veel reacties teweeg gebracht. Ook binnen GroenLinks.

Het lijkt mij gepast om aan GroenLinks mijn verontschuldiging  aan te bieden voor de ontstane situatie. Het was absoluut niet mijn bedoeling.

De afgelopen dagen zijn er een aantal indringende gesprekken gevoerd tussen Urwin Vyent en mijn persoon en eveneens  tussen de voorzitter van de afdeling, Urwin Vyent en mijn persoon. In deze gesprekken is afgesproken dat er de komende maanden een traject wordt ingezet dat is gericht op het verbeteren van het functioneren van de fractie en om te voorkomen dat een dergelijk incident nogmaals voorkomt. Wanneer ik naar buiten wil treden over Groenlinkse zaken zal dit in eerste aanleg worden afgestemd met Urwin. In tweede instantie eventueel met de fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie, dit mede gezien de gewijzigde omstandigheden in het bestuurlijk stelsel.

Ter informatie:

Ik heb naar leiding van het incident, waarbij het kunstwerk van de schoolkinderen is vernield, vandaag een bezoek gebracht aan de twee basisscholen. Ik heb de kinderen van de basisschool De Rozemarn mijn verontschuldigingen aangeboden. Zij hebben het geaccepteerd en met een applaus. Ik kreeg van de leerlingen enkele vragen.

De schoolkinderen van de Achtsprong zal ik op een ander moment bezoeken om ook aan hen mijn verontschuldiging aan te bieden.