Verklaring GroenLinks Amsterdam over de uitspraken van Sandra Grep

Wij willen de leerkrachten en de ouders van leerlingen van de scholen vallend onder Stichting Sirius, en in het bijzonder OBS Wereldwijs, laten weten dat we de uitspraken van Sandra Grep zeer betreuren.

De beschuldigingen, gedaan tijdens de uitzending van Radio Mart van 11 november j.l., zijn niet geverifieerd en berusten niet op de waarheid. Ook staat GroenLinks Amsterdam niet achter de uitspraken over de leerkrachten die werkzaam zijn op de scholen in Zuidoost. We hebben veel bewondering voor hun harde werk en hun inzet voor de kinderen.

We begrijpen dat ouders en docenten geschrokken en boos zijn. De uitspraken doen het harde werk van leerkrachten tekort. Dit soort uitspraken heeft een grote maatschappelijke impact en politici moeten zich dat goed realiseren. Sandra Grep heeft haar fouten toegegeven en excuses gemaakt. Ze wil van deze gebeurtenis leren en we ondersteunen haar daarbij. We staan dan ook achter haar excuses en achter haar verklaring (die hieronder te lezen is).

De Ouderraad en Medezeggenschapsraad van OBS Wereldwijs hebben ons uitgenodigd voor een gesprek. Wij zullen een afspraak met hen maken. Bovenstaand bericht hebben we ook aan de scholengemeenschap gestuurd en we zullen met de Stichting Sirius en OBS Wereldwijs in gesprek gaan. Wij zullen ons inzetten om de gedane schade te herstellen.

Margreet de Boer
Duovoorzitter van GroenLinks Amsterdam

Savannah Koolen
Duovoorzitter van GroenLinks Amsterdam

Femke Roosma
Fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Amsterdam

 

Verklaring Sandra Grep

Door Sandra Grep,
Deze verklaring werd op woensdag 14 november op Facebook gepubliceerd.
Afgelopen zondag was ik te gast in een uitzending van Radio Mart om te praten over het onderwijs in Zuidoost. Ik vertelde daar over een voorval dat mij ter ore was gekomen: op de school Wereldwijs was een kind vastgebonden aan een stoel. Ik was erg getroffen door dat verhaal en wilde het aan de kaak stellen. Ik baseerde dit verhaal op gesprekken met de moeder van het kind, die ik verkeerd begrepen heb.

Het voorval waar ik over vertelde heeft niet op Wereldwijs plaatsgevonden. Het spijt me dat ik dit heb gezegd en ik bied de school mijn excuses aan.

Ik begrijp dat ouders en docenten op de school boos zijn dat ik dit heb verteld. Het is niet de bedoeling geweest om ouders en school in verlegenheid te brengen. En ik wil geen afbreuk doen aan de intenties van al die leraren die met liefde hun werk doen.

Met mijn uitspraken ging ik te ver. Maar ze kwamen voort uit oprechte zorgen over dingen die misgaan. Ik spreek ouders die zich niet begrepen voelen door scholen en die zich niet gehoord voelen. Ze vragen zich af of kinderen wel de aandacht en gelijke kansen krijgen die ze verdienen.

Ik wil mij inzetten voor deze kinderen en voor beter onderwijs. Daar wil ik samen met ouders en leraren aan werken. Misstanden moeten we aanpakken.

Sandra Grep
Stadsdeelcommissielid Amsterdam Zuidoost