Verbeter positie Somalische en Eritrese Amsterdammers

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van GroenLinks-raadslid Simion Blom over de positie van Somalische en Eritrese Amsterdammers komt de gemeente in het najaar met een plan van aanpak.

De afgelopen jaren zijn er tal van rapporten verschenen over de kwetsbare positie van deze groepen Amsterdammers. Ook maken vele werkbezoeken en gesprekken van GroenLinks met zelforganisaties duidelijk dat er nu iets moet gebeuren. Zo kampt 13 tot 25 procent van de Eritrese Amsterdammers met zware stress of depressie. Van de Somalische vrouwen in Amsterdam heeft ongeveer 60 procent geen basisschool gevolgd. Daarnaast is er een groeiende kloof tussen ouders en kinderen door de verschillende opvoedingsstijlen in Nederland en Somalië. In een eerdere blog schreef Simion al over de noodzaak om de positie van Amsterdammers van Afrikaanse afkomst te verbeteren

GroenLinks wil dat deze vicieuze cirkel wordt doorbroken, zodat met name jonge Somalische en Eritrese Amsterdammers betere kansen krijgen. De positie waarin zij verkeren heeft gevolgen voor de samenleving en samenhang tussen groepen mensen. Iedereen, ongeacht afkomst, profiteert van een samenleving waar deze problemen gericht worden aangepakt. De aanpak moet zich onder andere richten op onderwijs, werk, integratie, jeugdhulp, armoede en een betere aansluiting bij de Amsterdamse samenleving. Maar ook moet er worden geïnvesteerd in zelforganisaties, rolmodellen en sleutelfiguren die een belangrijke rol vervullen in de Somalische en Eritrese Amsterdamse gemeenschap.