Het rapport van de informateur bevestigt dat voor D66 een coalitie zonder de VVD nooit een optie is geweest. Het lijkt hen niet zozeer om de inhoud te gaan: voor D66 móet en zál het met de VVD.

Het is duidelijk dat D66 een spel heeft gespeeld. Er zijn weken besteed aan het schrijven van een hervormingsagenda met GroenLinks, waarna de partijen samen ‘op zoek zouden gaan naar een derde coalitiepartner’. Nu blijkt dat D66 nooit daadwerkelijk met GroenLinks de as van een nieuw college heeft willen vormen. In tegendeel: de partij heeft al die tijd vastgehouden aan een rechts-liberale as met de VVD. Het was voor de stad beter geweest als D66 dit in een eerder stadium kenbaar had gemaakt. Door het politieke spel van D66 zit Amsterdam nu nog steeds zonder stadsbestuur.

De vierpartijen-coalitie van D66-VVD-PvdA-SP die de informateur nu adviseert, wordt door geen enkele partij als wenselijk gezien. In deze coalitie zijn maar liefst twee van de vier partijen niet nodig voor een meerderheid. Nog niet zo lang geleden gebruikte D66 dit als argument tégen een coalitie met PvdA en GroenLinks, aangezien GroenLinks in deze combinatie net zomin noodzakelijk zou zijn voor een meerderheid. Volgens de informateurs zag D66 daar een ‘risico in voor de stabiliteit van het college’.

D66 probeert de linkse partijen tegen elkaar uit te spelen door dan weer GroenLinks, dan weer de PvdA of de SP te paaien. Alles om een coalitie met VVD en D66 mogelijk te maken. De impasse in de onderhandelingen die hierdoor lijkt te ontstaan valt in de eerste plaats D66 zelf toe te rekenen.