Trots: winkels worden toch beschermd door strengere bestemmingsplannen!

Het duurt even en het kost een paar moties, maar dan heb je ook wat. Ondanks eerdere bezwaren en beren op de weg heeft het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders vandaag besloten tóch via bestemmingsplannen de steeds verder oprukkende verschraling van de binnenstad een halt toe te roepen. Branchering dus.

In reactie op een aangenomen motie van GroenLinks, PvdA en SP over branchering van begin vorig jaar zag het college vooral veel mitsen en maaren, maar gelukkig ziet ze nu toch mogelijkheden. Via bestemmingsplannen kan, als aangetoond is dat de monocultuur aan toeristenfuncties het woon- en leefklimaat schaadt, winkelselectie plaatsvinden.

Een meerderheid van de raad stond al langer op dat standpunt. Raadslid Jorrit Nuijens: “Goed dat Amsterdam dit toch gaat doen! Het is echt zaak om dan nu ook tempo te maken. Niet alleen met branchering, maar ook met het uitbreiden van de vergunningplicht en een uitsterfbeleid voor oververtegenwoordigde functies ”

Eind 2016 nam de gemeenteraad daarover een motie van GroenLinks aan. Nuijens: “Als Amsterdam al haar macht gebruikt, kan ze de verschraling een halt toe roepen. Het is een kwestie van willen.”