GroenLinks-fractievoorzitter Marieke van Doorninck diende vorig jaar een initiatiefvoorstel in om eindelijk de hulp en opvang van ongedocumenteerden  in Amsterdam goed te regelen. Staatssecretaris Teeven werkt dat tegen, maar Amsterdam hoort een gastvrije stad zijn, ook voor mensen zonder verblijfsvergunning. Vandaag blijkt dat ook Burgemeester Van der Laan vindt dat Amsterdam die opvang zelf moet kunnen regelen.

In Amsterdam worstelen we al lange tijd met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers en andere ongedocumenteerden. Het is de taak van het Rijk en gemeenten mogen het doen, maar het Rijk doet het niet. Mensen die niet terug kunnen naar hun herkomst land of nog een beroepsprocedure hebben lopen, worden zonder pardon op straat gezet. Door de positieve reactie van de Burgemeester op mijn initatiefvoorstel kunnen we eindelijk serieus werk maken van de opvang van mensen die door het kabinet aan hun lot worden overgelaten. Het gaat om perspectief bieden, mensen ondersteunen met nieuwe asielaanvragen, hen helpen bij hun psychiatrische problemen en voorbereiden op eventuele terugkeer. Amsterdam laat, in tegenstelling tot het kabinet, de vluchtelingen niet in de kou staan.

Het voorstel behelst onder meer dat er structurele opvang komt voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam. Daarnaast worden er afspraken gemaakt  om mensen te helpen met een nieuwe asielaanvraag of eventuele terugkeer, komt er goede medische zorg en gaan de gemeente samenwerken met ROC’s om de uitgeprocedeerden een toekomstperspectief te bieden.