Etnisch profileren door de politie moet stoppen. In Amsterdam komt GroenLinks met een initiatiefvoorstel voor de invoering van ‘stopformulieren’, ook de Tweede Kamerfractie van GroenLinks doet hiertoe een voorstel. Op stopformulieren moeten agenten aangeven waarom ze iemand staande houden. Ervaringen in het buitenland laten zien dat stopformulieren deze vorm van discriminatie terugdringen.

Etnische minderheden worden vaker spontaan gecontroleerd door de politie dan 'witte' Amsterdammers. Agenten combineren, bewust of onbewust, uiterlijke kenmerken van mensen met beelden over stereotype daders zonder dat daar concrete aanleiding toe is. Fractievoorzitter Rutger Groot Wassink: “Etnisch profileren is een vorm van discriminatie en in strijd met basale mensenrechten. Het heeft grote impact op mensen als zij vaker onterecht staande gehouden worden: zij voelen zich crimineel behandeld en buitengesloten. Ook is etnisch profileren een weinig effectieve manier om misdaden op te sporen, dus zonde van de politiecapaciteit.”     In het Verenigd Koninkrijk werden etnische minderheden eerst zeven keer vaker aangehouden. Inmiddels is dat afgenomen tot vier keer. Het invullen van een stopformulier gaat vlot op de diensttelefoon. De tijd die dit kost wordt ruim ingehaald doordat het totaal aantal aanhoudingen is gedaald en het percentage controles waaruit aanhoudingen volgt, is gestegen.    

Linda Voortman, GroenLinks-Kamerlid: “Met dergelijke stopformulieren gaan agenten bewuster handelen: wie wordt gecontroleerd? Is er een duidelijke aanleiding? Zou een ander ook staande gehouden zijn? Het succes van stopformulieren is in het Verenigd Koninkrijk en Spanje bewezen. Reden genoeg om in Nederland ook een pilot te starten.”

Lees ook op parool.nl