Stop topbeloningen bij het GVB!

In de raad wordt met regelmaat gediscussieerd over de salarissen bij bedrijven waar de gemeente Amsterdam geheel of gedeeltelijk eigenaar van is. En hoewel er een wettelijk kader bestaat dat een maximum op topbeloningen zet, wijkt het college van D66, VVD en SP daar regelmatig van af. Er wordt dan gebruik gemaakt van zogenaamde uitzonderingen waardoor bestuurders van zulke bedrijven toch meer kunnen verdienen dan premier Rutte. Meer dan 179.000 euro per jaar dus. Wat GroenLinks betreft onacceptabel!

Vorige week was er weer zo’n geval. Het openbaar vervoer in Amsterdam wordt verzorgd door het GVB. Zoals de naam al zegt: het Gemeentelijk Vervoersbedrijf. De gemeente Amsterdam is eigenaar en kan dus bepalen wat er gebeurt, zou je denken. Het GVB zocht een directeur Techniek & Operatie. En tot onze stomme verbazing hebben SP, D66 en VVD ingestemd met een hogere beloning dan het wettelijk maximum. En het allerergste is misschien wel dat het bij het GVB eerder regel dan uitzondering blijkt te zijn om topsalarissen te verstrekken. De huidige directeur en de nummer twee in de hiërarchie zitten er ook fors boven. Dat is wrang en niet uit te leggen aan burgers. Het aanbod van openbaar vervoer verschraalt door het schrappen van lijnen terwijl topmensen hele hoge beloningen krijgen. Snapt u het?

GroenLinks vindt het argument dat er voor een lagere beloning niemand te vinden is slap en weinig overtuigend. Is er echt geen geschikte kandidaat voor een premierssalaris te vinden of heb je niet goed genoeg gezocht? En daarnaast: door steeds een uitzondering toe te staan houden we het systeem van topbeloningen in stand. Dat is onwenselijk en in een stad met een groeiende ongelijkheid pervers. Wat ons betreft zijn er geen uitzonderingen meer mogelijk. En moet het gemeentebestuur zich daar aan houden. Het liefst zouden we zien dat bestaande contracten worden opengebroken waardoor topbeloningen kunnen dalen. Als dat te veel gevraagd is zou naleving van de code die we met elkaar hebben afgesproken wel het minste zijn. Geen uitzonderingen meer!