Het door wethouder Maij gelanceerde Actieplan Luchtkwaliteit is een stevige stap in de richting van schone lucht in Amsterdam. Maij heeft zich niet beperkt tot het oplossen van de knelpunten in de meest vervuilde straten van de stad. Het terugdringen van het autoverkeer, een schoon gemeentelijk wagenpark en innovatieve maatregelen zorgen voor een reële mogelijkheid om in 2010 te voldoen aan de Europese normen.

Het Actieplan Luchtkwaliteit is een onderdeel van het Milieubeleidplan 2005-2006, dat door stad en stadsdelen wordt uitgevoerd. Het plan is noodzakelijk om de gezondheidsproblemen (met name aan de luchtwegen en de longen) als gevolg van de vieze lucht serieus aan te pakken. De GroenLinks portefeuillehouders milieu hebben er bij de wethouder op aangedrongen om bij de aanpak van de luchtkwaliteit te kiezen voor ambitieuze maatregelen en de discussie over minder autoverkeer niet uit de weg te gaan. Wij zijn blij dat de wethouder deze handschoen heeft opgepakt.

Het is nu van belang dat het niet bij ambitieuze voorstellen blijft en de uitvoering door zowel stad als stadsdelen voortvarend wordt opgepakt. Voorwaarden hierbij: voldoende geld voor de maatregelen én handhaving op naleving ervan, het uitblijven van vrijblijvendheid en een stevige discussie over maatregelen die al in de pijplijn zitten, maar niet bepaald bevorderlijk zijn voor de luchtkwaliteit.

Dirk de Jager, Westerpark
Kees Diepeveen, Amsterdam Noord
Laurien van den Hoven, Amsterdam Oud Zuid
Tys de Ruijter, Geuzenveld-Slotermeer
Ger Timmer, Bos en Lommer
Peter Sertons, Oost-Watergraafsmeer
Jan Hoek, Zeeburg