Simion blogt: scholen aan het woord

Vorige week besprak de commissie het rapport “Succesvolle basisscholen aan het woord” waarin Amsterdamse voorbeeldscholen worden uitgelicht. Inspiratiebron voor dit onderzoek was de Amsterdamse Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) die in 2016 onderzoek deed naar de effectiviteit van het onderwijs bij leerlingen met een leerachterstand. Dit is belangrijk omdat zwarte scholen en scholen met veel kinderen uit een kwetsbaar economisch milieu nog altijd de reputatie hebben slecht onderwijs te bieden.

Ja, natuurlijk zijn er problemen. Die willen we ook aanpakken, zoals we hebben afgesproken in het coalitieakkoord “Een nieuwe lente en een nieuw geluid”. Maar bij het aanpakken van onderwijsongelijkheid kunnen we veel leren van goedwerkende en inspirerende scholen: scholen die laten zien dat je wel het beste onderwijs kan bieden aan kinderen die een grotere kans hebben op een achterstand. Deze scholen laten zien dat visie, geloof in en vooral hoge verwachtingen van de leerlingen een wereld van verschil maken.

Ik ben dan ook blij met dit rapport. Een rapport waar GroenLinks al eerder om gevraagd had. Het rapport bevat ontzettend veel interessante bevindingen. Ik wil er een paar uitlichten. Het is opvallend hoe benadrukt wordt dat het een positief effect heeft wanneer ouders een rol krijgen op de school en wanneer ouders als gelijkwaardige partner worden benaderd. Wat ook bevorderlijk blijkt te werken is de benadering waarbij scholen de lat hoog leggen en hun vertrouwen in de leerlingen uitspreken, als ook een benadering die rekening houdt met de culturele en sociale context van ouders en kinderen. Je zou denken dat dit vanzelfsprekend is. Helaas weten we dat dit niet het geval is.

Het is nu vooral van groot belang dat deze kennis wordt gedeeld met andere scholen. Daarom heb ik de wethouder gevraagd hoe zij dit voor zich ziet. Hoe nemen we de scholen mee die het op dit moment nog niet goed doen? Het is goed om aan kennisdeling te doen, maar ook goed om dat moeilijke gesprek over onderwijskwaliteit van scholen aan te gaan.

Ik geloof stellig dat om ongelijkheid te bestrijden, je soms een ongelijke aanpak nodig hebt. Scholen en kinderen die dat nodig hebben, verdienen extra aandacht en geld.