Rutger blogt: op wijkniveau aan de slag met socialere bijstand

Soms is politiek een kwestie van lange adem. Al begin 2015 diende ik samen met Jorrit Nuijens een initiatiefvoorstel in om de regels voor mensen in de bijstand socialer te maken. Onderzoek van de VU en UvA  had al eerder laten zien dat de huidige bijstand mensen maar mondjesmaat aan werk helpt. Mensen worden onderworpen aan allerlei verplichtingen en regels die het vinden van een baan niet bespoedigen. GroenLinks Amsterdam deed dus het voorstel de regels voor bijstandsgerechtigden grondig te herzien. Bijvoorbeeld door mensen meer ruimte te geven om bij te verdienen en door hen minder verplichtingen op te leggen.

Tal van gemeenten hebben het afgelopen jaar, meestal op initiatief van GroenLinks-fracties, plannen ontwikkeld voor andere vormen van regels voor de bijstand. Zo is er vorige maand in Utrecht een experiment van een ‘regelarme bijstand’ gestart. Buitengewoon interessant!

Amsterdam mag van staatsecretaris Klijnsma (PvdA) niet aan deze experimenten meedoen. Zij vindt dat Amsterdam al veel te soepel is, bijvoorbeeld omdat wij geen verplichte tegenprestatie in de bijstand willen opleggen. Met ons initiatief wilden we juist ook een dergelijk experiment. En natuurlijk vind ik het erg jammer dat Amsterdam dat niet mag doen. We missen hierdoor de kans goed onderzoek te doen naar een nieuwe manier om er voor te zorgen dat mensen aan het werk komen. Zonde!

Maar gelukkig is er ook een lichtpuntje. GroenLinks-stadsdeelbestuurder Nevin Özütok heeft een manier gevonden om de regels toch te verzachten. In Oost kunnen uitkeringsgerechtigden nu een ruimere vergoeding ontvangen voor hun vrijwilligerswerk naast hun uitkering (€ 1.500 per jaar). Ook wordt de bijverdienregeling ruimer. Vrijwilligerswerk wordt gezien als nuttige tijdsbesteding en (onder voorwaarden) kan vrijwilligerswerk de verplichte sollicitaties vervangen. Lees op de blog van Nevin meer over deze en andere maatregelen.

Nee, het is geen grootschalig experiment zoals ik graag had gewild. En nee, het is geen regelarme of repressievrije bijstand. Maar het begin is er. Ik ga er vanuit dat het nieuwe kabinet Amsterdam wel de ruimte biedt om echt werk te maken van een socialere bijstand. Ik zal me daar in elk geval steeds voor blijven inzetten.