Red het groen: bouw het Beatrixpark niet vol

In de raadsvergadering van 15 februari j.l. heeft GroenLinks, samen met Partij voor de Dieren, CDA en PvdA, geprobeerd een deel van de geplande bebouwing in het Beatrixpark tegen te houden. Het college van B&W, bestaande uit D66, SP en VVD, is van plan om op drie kavels in het Beatrixpark bebouwing toe te staan.

GroenLinks-raadslid Jorrit Nuijens zegt daarover: “Het Beatrixpark is in zijn geheel onderdeel van de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur en belangrijk voor bewoners van Zuid en bezoekers van de Zuidas. Vanwege het grote verlies aan bomen als gevolg van de verbreding van de A10 waarvan maar een beperkt deel in de omgeving worden gecompenseerd, is het extra onverstandig om hier te bouwen.”

Het Beatrixpark heeft een strategische ligging: het vormt een belangerijke groene schakel in de ecologische verbinding tussen Nieuwe Meer-Amsterdamse Bos, via Zorgvliet-Amstelpark-Martin Luther Kingpark naar Amstelglorie en de Amstel.

In de hoop één van de coalitiepartijen te kunnen overtuigen van het sparen van het groen stelde GroenLinks nog een compromis voor: de kavels (6 en 7) naast de plek waar straks het Zuidasdok (de overkapping van de A10) komt, bebouwen met een paar honderd woningen en op het andere kavel (2) wat pal in het park ligt, niet te bouwen (zo’n 100 woningen).

Nuijens: “We zijn voor het realiseren van grote aantallen betaalbare woningen. Maar juist nu de steeds drukkere stad zo snel groeit is het beschermen van groene ruimte essentieel. Je kunt andere keuzes maken dan de Hoofdgroenstructuur opgeven voor een honderdtal woningen. Groen wat je opgeeft krijg je nooit meer terug.”

Als het nieuwe Station Zuid straks klaar is ontstaat een enorme druk op dit deel van de stad. Groene verblijfskwalitieit, ecologische verbindingen en waterberging worden dan nog belangrijker dan ze nu al zijn.