Reactie GroenLinks-fractie op vertrek wethouder Udo Kock

Wethouder Udo Kock (Financiën, D66) heeft woensdagochtend aan de gemeenteraad laten weten dat hij zijn functie als wethouder met onmiddellijke ingang neerlegt. Hij doet dit na een verschil van inzicht over de toekomst van het Afval Energie Bedrijf (AEB).

“Wethouder Kock heeft de afgelopen vijf jaar een belangrijke rol gespeeld bij het op orde brengen van de financiën van de gemeente Amsterdam,” zegt fractievoorzitter van GroenLinks Femke Roosma. “Wij betreuren het dat hij opstapt, maar respecteren zijn besluit. We hebben veel waardering voor zijn harde werk voor de stad.”

In een brief aan de burgemeester, waarin Kock zijn vertrek toelicht, zegt hij dat hij het AEB wilde privatiseren. Maar een meerderheid van het college deelt die voorkeur niet, onder meer vanwege juridische risico’s. Het AEB is een belangrijke voorziening voor Amsterdammers en het publieke belang weegt daarbij zwaar.