Nu coalitiepartijen VVD, PvdA en D66 via de achterkamertjes de aangenomen wijzigingsvoorstellen van de oppositie voor de begroting 2005 hebben teruggedraaid, wil de oppositie de begroting ter vernieting voordragen.

In november stelde de deelraad in stadsdeel Centrum de begroting voor 2005 vast.  Er werden meer dan twintig wijzigingen aangenomen. Veel van deze wijzigingen waren voorstellen uit de tegenbegroting van GroenLinks: 'hoe het ook kan'. Het ging om plannen voor additioneel buurtbeheer, voetgangersvriendelijke maatregelen, het behoud van ID-banen, extra afvalbakken op drukke punten in de stad en de jaarlijkse autovrije zondag. Met steun van de PvdA-fractie kwamen deze wijzigingen in de begroting voor 2005 terecht.

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum (Anne Lize van der Stoel, VVD), Els Iping (PvdA) en Guido Frankfurter (D66) was not amused, evenals de coalitiegenoten van de PvdA. Het Dagelijks Bestuur weigerde zich neer te leggen bij een democratische genomen besluit en de herziene begroting uit te voeren. In plaats daarvan stelde het Dagelijks Bestuur aan de deelraad voor om de wijzigingen in een nieuwe deelraadvergadering weer terug te draaien. De VVD en D66 wilden in dat geval dat de PvdA haar steun voor de voorstellen van de oppositie in zou trekken. In de achterkamertjes werd alles verder bekokstoofd, de PvdA krabbelde terug. In december werd de gewijzigde begroting opnieuw in stemming gebracht. GroenLinks en vrijwel alle andere oppositiepartijen besloten niet mee te doen aan deze poppenkast en verlieten de vergadering.

Inmiddels heeft GroenLinks, samen met enkele andere oppositiepartijen én PvdA-deelraadslid Luud Schimmelpennink, aan het college van B&W van de stad Amsterdam gevraagd om het raadsbesluit waarin de begrotingswijzigingen zijn doorgevoerd te vernietigen. Deze soap, waarin het Dagelijks Bestuur zichzelf voor de zoveelste keer belachelijk maakt, zal dus nog wel even duren.

Zie voor meer informatie de website van GroenLinks Centrum