Om zo veel mogelijk Amsterdammers verbonden te houden met de stad en internet, zorgen onze wethouders Touria Meliani (Digitale Stad) en Marieke van Doorninck (Duurzaamheid en Circulaire Economie) voor 1000 opgeknapte laptops en internetverbindingen voor onder andere eenzame ouderen en statushouders met een laag inkomen

“Juist nu we allemaal zo veel mogelijk thuis moeten blijven, wordt zichtbaar dat niet iedereen toegang heeft tot internet”, aldus wethouder Meliani over dit plan, genaamd ‘Iedereen Verbonden’. “Met dit plan proberen we uitsluiting van deze mensen te voorkomen, zodat zij bijvoorbeeld contact kunnen onderhouden met andere mensen, cursussen kunnen blijven volgen en zo verbonden blijven met de stad.”

Duurzame werkgelegenheid

Het gaat om gebruikte laptops die zijn gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig opgeknapt. Er is bewust gekozen voor het recyclen en opknappen van bestaande apparaten. Wethouder Marieke van Doorninck: “Veel bedrijven en instellingen hebben laptops of andere apparaten liggen die ze niet meer gebruiken, simpelweg omdat er nieuwere modellen op de markt zijn gebracht. En dat terwijl deze apparaten na een grondige opknapbeurt nog uitstekend functioneren. Door laptops te laten refurbishen, draagt dit project niet alleen bij aan sociale verbondenheid, maar ook aan duurzame werkgelegenheid.”

Digitale vaardigheden

Het verstrekken van de laptops en internet hotspots loopt via maatschappelijke organisaties als Cybersoek. Zij kunnen snel een brede groep Amsterdammers met een laag inkomen bereiken. Zo worden ouderen die hulp nodig hebben bij het gebruik van de apparaten door vrijwilligers (op gepaste afstand) ondersteund bij het vergroten van hun digitale vaardigheden. Refurbishing wordt onder andere gedaan in samenwerking met Digi Surfer en partners, waarbij werk-, leer- en/of stageplekken worden aangeboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eerder stelde de gemeente al 3000 nieuwe laptops ter beschikking aan kinderen die thuis niet de juiste middelen hebben om onderwijs op afstand te volgen.