Sloterplas Nieuw-West
Sloterplas Nieuw-West

Ondertussen in Amsterdam Nieuw-West: online bewonersoverleg

Hoe ziet het leven er op dit moment uit voor Amsterdammers? Wat is anders, wat gaat door? Waar maak je je zorgen over? We vroegen het aan de mensen van GroenLinks in de stadsdeelcommissie van Nieuw-West: Pieter Nijhof, Sara Biddle, Esther Tienstra en Dick Spruitenburg.

Voor iedereen ziet het leven in de stad er van de ene op de andere dag anders uit. Nu het ineens niet meer kan, besef je hoe waardevol het is dat je even bij iemand langs kunt gaan, dat er bijeenkomsten zijn waar je samen bijpraat. Om toch een beetje op de hoogte te blijven van elkaar, nodigen we de komende tijd mensen van GroenLinks Amsterdam uit om te vertellen waar zij op dit moment mee bezig zijn.

 

Hoe gaat het met jullie en de mensen in het stadsdeel?

Helaas kennen we meerdere mensen in ons stadsdeel die door deze ziekte getroffen zijn. En helaas hebben een aantal mensen binnen GroenLinks Nieuw-West inmiddels corona gehad. Deze mensen hebben langere tijd in thuisquarantaine gezeten. Dus je doet boodschappen voor elkaar en je probeert online of telefonisch contact met elkaar, je buren en je vrienden te houden.  
Helden van de zorg, winkelmedewerkers, OV-medewerkers en alle andere mensen in vitale beroepen: dank jullie wel voor al jullie werk!

Voor de mensen in de zorg is het natuurlijk het allerzwaarst, zeker voor hen die rechtstreeks met corona te maken hebben. Voor hen maken we een hele diepe buiging. Voor OLVG West zijn het ongekende tijden. Binnen ons netwerk kennen wij mensen die in de zorg werken en de situatie is soms nijpend. De geestelijke gezondheidszorg heeft bijvoorbeeld niet de beschikking over voldoende beschermingsmiddelen, terwijl zij wel contact hebben met mensen die risico lopen. Dan gaat het bijvoorbeeld om dakloze mensen, of mensen die opgenomen worden op een afdeling voor acute psychiatrische zorg, terwijl ze koorts hebben en aan het hoesten zijn

Ook voor andere beroepsgroepen die niet kunnen thuiswerken is het heftig, bijvoorbeeld voor mensen die werken in het openbaar vervoer of in winkels. In het begin van de crisis waren er onvoldoende maatregelen, men hield onvoldoende afstand en winkelmedewerkers liepen onnodig risico. Dit is nu op veel plekken verbeterd, maar toch zie je dat mensen nog steeds niet voldoende afstand houden. Wij signaleren dit en geven het door aan gebiedsmanagers en aan het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel. We horen gelukkig ook van bewoners, en wij zien ook zelf, dat er meer handhaving en politiecontrole is.

Voor de mensen die thuiswerken is het natuurlijk ook een rare tijd. Als je daarnaast ook nog voor kinderen en hun onderwijs moet zorgen, wordt het helemaal ingewikkeld. Gelukkig kunnen de kinderen na de meivakantie weer naar de basisscholen zodat voor deze groep een beetje lucht ontstaat. Ook in ons stadsdeel zijn er helaas kinderen die sinds deze situatie uit beeld zijn, gelukkig kunnen ook zij vanaf 11 mei weer naar school.

Veel scholen in Nieuw-West hebben de tekst op de ramen geplakt: “Lieve kinderen, we missen jullie. Blijf gezond”. Ondertussen zetten leerkrachten alles op alles om het onderwijs zo goed mogelijk thuis door te laten gaan. Ook in ons stadsdeel zijn er helaas kinderen die sinds deze situatie uit beeld zijn. Leraren maken zich daar veel zorgen over, maar gelukkig kunnen ook zij vanaf 11 mei weer naar school.

Buurthuizen en ontmoetingsplekken zijn dicht. Veel alleenstaanden en ouderen missen het samenkomen met anderen. Dit heeft enorm veel impact voor veel mensen die zich juist in deze tijden nog eenzamer voelen als normaal. Laten we hen niet vergeten. Gooi een kaartje in de bus bij een verzorgingstehuis of het AZC. Laten we zorgen dat niemand alleen staat. Samen komen we hier doorheen. Eigenwijks is een YouTube-kanaal gestart om toch bewoners de mogelijkheid te geven met elkaar in contact te blijven, een mooi initiatief.
We zien veel mensen opstaan om hun oudere buren te helpen, om een bloemetje te bezorgen, een kaart sturen of elkaar online een hart onder de riem te steken. Dat is hartverwarmend.

Welke vragen of signalen komen er bij jullie binnen?

Bewonersoverleggen vinden inmiddels online plaats, dus signalen van daaruit vertalen we weer door naar de stadsdeelcommissie. We krijgen signalen over waar het wel en niet goed gaat met groepsvorming, winkels, parken en pleinen. Een probleem vormen bijvoorbeeld de vele voetbalkooien, al wordt het sporten in de buitenlucht voor jongeren versoepeld. Een paar weken geleden is de markt op Plein ‘40-‘45 gesloten vanwege te grote drukte. Het stadsdeel heeft hier extra maatregelen getroffen om te zorgen voor een veilige omgeving.

De markt op Plein '40-'45 is een heel belangrijke plek voor veel mensen en het is dus goed als deze open blijft, mits dat veilig kan. Laatste stand van zaken: de druk op de markt is duidelijk verminderd. Er is nu één centrale ingang en één centrale uitgang, die worden bewaakt. Er mogen nu maximaal 100 mensen de markt op. Wel maken wij ons nog zorgen om de ruimte tussen de markt en de ingangen van de winkels aan de pleinzijde. Dit is nu een nauwe doorgang met veel drukte. Verder verbaast het ons dat zonnecentra open zijn, gezien het mooie weer niet nodig en onnodig risicovol qua gezondheid.
De meeste winkels nemen gelukkig ook hun verantwoordelijkheid door een goed deurbeleid toe te passen (max aantal klanten in de winkel), alleen pinnen en afzettingen in de winkel zodat iedereen gepaste afstand houdt.
Afstand houden op straat is voor sommige mensen lastig, vooral bij het passeren wordt de 1,5 meter vaak niet gered.

Op straat zien we helaas nog steeds soms groepjes jongeren die denken dat het coronavirus hen zal overslaan. Ze staan of zitten met te veel mensen bij elkaar en houden te weinig afstand.
We zijn enorm geschrokken van het geweld tegen BOA’s op de Pieter Calandlaan. We hopen dat het met deze BOA’s naar omstandigheden goed gaat.

Welke initiatieven zien jullie ontstaan in jullie stadsdeel?

Nieuw-West kent veel veerkracht. Zorg- en welzijnsinstellingen staan op en nemen hun verantwoordelijkheid. Ook zijn er veel initiatieven om elkaar in ieder geval digitaal te ontmoeten. Van een digitale vrijmibo, tot de koffieochtenden van Plein '40-'45, tot de digitale Geluksdisco, met online optredens van lokale talenten uit Nieuw-West en onze geweldige DJ VinzzZ. Hotel Buiten organiseerde de eerste online pubquiz in Nieuw-West.
Debatcentrum New Metropolis verzorgt op dit moment zelf een online programma. Ook in Nieuw-West is een heuse berenjacht gestart. Heel veel bewoners hebben beren voor hun ramen hangen en kinderen kunnen deze spotten.
Er zijn in Nieuw-West veel creatieve ondernemers die onze steun goed kunnen gebruiken. Restaurants die een bezorgservice starten, lokale quarantaine-pakketten die door ondernemers worden bezorgd. Mooi om te zien dat we proberen om elkaar op deze manier te steunen en door deze moeilijke tijd heen helpen. #supportyourlocal
 
Hoe zien jullie de nabije toekomst?

De komende tijd blijven we waakzaam, omdat mensen de neiging krijgen soepeler met de maatregelen om te gaan nu de druk op de zorg aan het dalen is. Het gaat veel doorzettingsvermogen, creativiteit en geduld vragen om de regels te volgen die nodig zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan. We hopen ook dat de activiteiten op 4 en 5 mei toch online in aangepaste vorm op veilige afstand kunnen plaatsvinden.