Maarten van Poelgeest hield in zijn nieuwjaarstoespraak een pleidooi voor de 'Amsterdamse aanpak'. Amsterdam heeft een rood bestuur nodig om zich te kunnen afzetten tegen Rotterdam en het kabinet.

Partijgenoten en anderer geïnteresseerden,

Het jaar 2005 wordt een belangrijk jaar.
Het laatste volle jaar voor de verkiezingen in maart 2006. Belangrijke verkiezingen, met een hoge inzet. De Amsterdammers krijgen de kans om Den Haag duidelijk te maken dat het de andere kant op moet. De Amsterdammers krijgen de kans om rechts duidelijk te maken dat verandering op til is. En die verandering hangt in de lucht. De peilingen onderstrepen dat.

Daar waar men in Rotterdam er voor kiest de stad op slot te gooien voor kansarmen, moet Amsterdam mensen die het nog gaan maken van harte welkom blijven heten. Daar waar Rotterdam het adagium `blaming the victim’ tot hoeksteen van beleid heeft gemaakt, moet Amsterdam een stad zijn waar mensen kunnen emanciperen, gestimuleerd worden hun talenten optimaal te ontplooien. Een stad waarin mensen mee doen en er bij horen, en niet permanent verdacht zijn of anders vooral een probleem zijn.

Dat betekent niet minder geld voor het onderwijs, zoals het Kabinet schijnt te willen met de aanstaande verandering van de gewichtenregeling, maar juist meer geld voor het onderwijs in de Grote Steden.
Dat betekent niet het mes zetten in de gelden voor de Stedelijke Vernieuwing, zoals het Kabinet doet, maar blijven investeren in buurten en mensen.
Dat betekent niet snijden in de gesubsidieerde arbeid, het wegbezuinigen van de buurtconciërges, de conducteur op de tram of de toezichthouders op straat, maar meer middelen en mogelijkheden voor het lokale bestuur om mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt maatschappelijk nuttig werk te laten doen.
Dat betekent niet 85.000 huurwoningen liberaliseren en de huurders daarvan vogelvrij verklaren, zoals minister Dekker wil, maar rijke corporaties dwingen hun geld in te zetten in de Grote Steden.

GroenLinks heeft zich het afgelopen jaar hard gemaakt voor dit beleid. En met succes. Bij de laatste begrotingsbehandeling hebben we in een soepele samenwerking met alle linkse partijen in de Raad voor elkaar gekregen dat volgend jaar fors extra geld wordt uitgetrokken voor stedelijke vernieuwing en de gesubsidieerde arbeid. En ik beloof u dat de fractie het komende jaar daar mee door gaat.

Maar dat is niet genoeg. Wil de Amsterdamse Aanpak, gericht op het bieden van kansen aan mensen, gericht op het opnemen en niet buiten de deur houden van mensen, volledig tot ontplooiing komen, dan is een progressief bestuur een must.
Zo’n bestuur moet niet alleen politiek gedragen worden, maar maatschappelijke steun hebben. En daar kunnen we vanaf morgen al mee beginnen. Bouwen aan een Alliantie voor de Amsterdamse Aanpak. Op die manier zullen we niet alleen een gezamenlijk front vormen in de stad, maar ook op een aantal concrete punten proberen Den Haag te overtuigen van de noodzaak en kwaliteit van de Amsterdamse Aanpak.
Op die manier zullen we de komende veertien maanden het levende ongenoegen onder de Amsterdamse burgers een progressief perspectief bieden.
De fractie heeft er zin in. Jullie vast ook.
En laten we afspreken ons goede humeur niet te verliezen. Opgewekt, fris en vrolijk, strijdend met open vizier, maken we er hoe dan ook een goed jaar van. Santé!

Maarten van Poelgeest