Nienke van Renssen (1981) is sinds 2018 actief in de Amsterdamse politiek. Als raadslid heeft zij op veel onderwerpen een groot verschil kunnen maken. Zo heeft ze zich hard gemaakt voor de zelfwoonplicht, zodat huizen er weer zijn om in te wonen, niet om geld aan te verdienen, en voor de groei van het aantal sociale huurwoningen. Maar ook heeft zij gezorgd voor de vergroening van Amsterdamse binnentuinen en het klimaatbestendiger maken van onze stad. Daarnaast is Nienke jurist, gespecialiseerd in bestuurs- en milieurecht, en heeft zij in die hoedanigheid jarenlang gewerkt in de advocatuur maar ook voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

Nienke van Renssen: “Het is grote eer om voorgedragen te worden als dagelijks bestuurder in stadsdeel Centrum. Ik hoop mij straks in te kunnen zetten om het stadsdeel flink te vergroenen. Onder andere door energiearmoede aan te pakken maar ook door monumenten te verduurzamen. En natuurlijk door letterlijk te zorgen voor meer planten, bomen en ander groen in Centrum. Niet alleen om de leefbaarheid te vergroten, maar ook om het stadsdeel klaar te maken voor het veranderde klimaat wat ons te wachten staat. Daarbij wil ik zo veel mogelijk bewoners betrekken, ook degene die nu soms nog lastig de weg vinden naar de gemeente.” 

Elmar Jansen (lid van de selectiecommissie en bestuurslid van het afdelingsbestuur van Groenlinks Centrum): “Nienke heeft zich de afgelopen zes jaar bewezen als een buitengewoon gedreven en kundig raadslid, dat een sterk analytisch vermogen koppelt aan een groot sociaal hart. Ze is vanuit deze functie al nauw betrokken geweest bij een aantal grote dossiers die spelen in het stadsdeel, waaronder de toekomst van het Marineterrein, bescherming van de winkeldiversiteit en de verduurzaming van monumenten. We zien in haar een bestuurder die zich de complexe dossiers in het stadsdeel snel eigen zal kunnen maken en vanuit een grote hartelijkheid samen met bewoners, ondernemers, de stadsdeelcommissie en de ambtelijke organisatie een grote bijdrage kan leveren aan een groener, toegankelijker, klimaatbestendiger en democratischer Stadsdeel Centrum.” 

Volgende week zal er in de stadsdeelcommissie van Centrum een hoorzitting plaatsvinden waarbij de leden van de commissie Nienke van Renssen als beoogd bestuurder kunnen bevragen. Op basis van die hoorzitting zal de stadsdeelcommissie een advies uitbrengen over de voordracht aan de gemeenteraad van Amsterdam. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 17 en 18 juli zal de gemeenteraad stemmen over de voordracht van Nienke van Renssen voor dagelijks bestuurder.