Samen met gemeenteraadsleden Suleyman Koyuncu (Denk) en Anissa Bouhassani (PvdA) diende Yasmine in november 2023 een voorstel in voor meer erkenning van gastarbeiders in Amsterdam. Afgelopen raadsvergadering stemde de gemeenteraad in met het voorstel ‘Meer erkenning voor de rol van gastarbeiders voor Amsterdam’. En deze erkenning is belangrijk want gastarbeiders waren niet alleen arbeiders, ze maakten volwaardig onderdeel uit van Amsterdam en creëerden bruisende gemeenschappen. De bijdrage van Amsterdamse gastarbeiders zowel in economische als sociaal en cultureel opzicht verdient erkenning.

Gedeelde geschiedenis

En vooral nu is aandacht voor deze gedeelde geschiedenis belangrijk. Yasmine Bentoumya: “In ons land werd namelijk een partij de grootste die het wegzetten van Nederlanders met migratieachtergrond tot speerpunt heeft gemaakt en hun Nederlanderschap in twijfel trekt. In Amsterdam zien we de pijn die dit veroorzaakt. Amsterdammers die de discriminatie voelen toenemen vanwege hun afkomst en religie. Zelfs kinderen die zich afvragen of ze hier nog wel mogen blijven omdat zij een dubbele nationaliteit hebben. Ik kan u zeggen, dat doet zeer en is onacceptabel.

Bovendien klopt er niks van. Er is namelijk niets zo Nederlands als migratie. Niets zo Nederlands als diversiteit. De realiteit is namelijk dat een deel van onze stad, een deel van ons land, is opgebouwd door mensen die hier niet zijn geboren, maar wel zijn gebleven. En onderdeel zijn geworden van Amsterdam.

 Kennis over onze gedeelde geschiedenis kan een krachtige antidote zijn tegen de verdeeldheid die sommige partijen willen zaaien. En trots op waar je voorouders vandaan komen, kan je sterken in het gevoel dat ook jij hier hoort. Woorden en symboliek doen er namelijk toe, juist ook in positieve zin. Ons initiatiefvoorstel wil dit positieve verhaal daarom letterlijk en figuurlijk de ruimte geven.” 

Vrouwen

Ook heeft het voorstel specifiek aandacht voor de rol van vrouwen. Naast vrouwelijke gastarbeiders zijn ook veel vrouwen van gastarbeiders in het kader van gezinshereniging naar Nederland gekomen. En ook zij waren in die hoedanigheid echte pioniers en hebben in verschillende rollen een blijvende impact gemaakt op de stad. Dit voorstel draagt bij aan het vergroten van het bewustzijn over hun rol.

Lees het hele aangenomen voorstel hier.