Afgelopen maandag gaf D66-wethouder Ollongren een interview bij BNR. Daar deed ze opmerkelijke uitspraken die in de gemeenteraad enige beroering tot gevolg hadden. De wethouder zei dat ze financiële instellingen, die zich na de Brexit mogelijk in Amsterdam willen vestigen, wijst op hoe het Nederlandse beloningsbeleid afwijkt van de Europese regels. Want die Nederlandse regels zijn strenger en zouden er dus voor kunnen zorgen dat financiële instellingen minder snel naar Nederland komen. De wethouder gaf in het interview aan dat het voor de financiële instellingen mogelijk is om de Nederlandse regels te omzeilen.

Wat GroenLinks betreft moeten alle bedrijven zich gewoon aan het Nederlandse beloningsbeleid houden. Naar aanleiding van de uitspraken schreven Marjolein Moorman (fractievoorzitter PvdA) en Rutger Groot Wassink (fractievoorzitter GroenLinks) het volgende stuk dat 31 augustus in het Parool verscheen.

De bankencrisis, waar we net een beetje van aan het herstellen zijn, had alles te maken met een doorgeslagen bonuscultuur in de bancaire sector. Bonussen zijn direct gerelateerd aan veel risicovol financieel gedrag. Immers, meer risico levert meer geld op en daarmee ook een hogere bonus. En als het mis gaat, betalen we allemaal de rekening.

Daarom is in de afgelopen jaren Nederlandse wetgeving ontwikkeld om de doorgeschoten bonuscultuur aan banden te leggen. Belangrijk om banken gezonder te maken, maar ook om te voorkomen dat bankiers excessief worden beloond, terwijl de samenleving opdraait voor de risico’s. Verstandig dus.

Toch lijkt wethouder Kajsa Ollongren een andere mening toegedaan. In haar honger om veel bedrijven na de Brexit naar Amsterdam te halen, wees zij buitenlandse financiële instellingen er bij BNR op dat de strenge Nederlandse bonuswetgeving makkelijk omzeild kan worden.

Een wethouder van een hoofdstad die bedrijven vertelt dat ze de Nederlandse wet maar niet serieus moeten nemen, dat is nogal wat. Zij neemt daarmee niet alleen afstand van een verstandige ontwikkeling om bonussen aan banden te leggen, maar gaat bovendien in tegen het morele standpunt van een groot deel van de raad, die niet méér maar juist minder bonussen wil. Wij hoeven in Amsterdam geen bedrijven die zichzelf excessief willen belonen.

Amsterdam kent genoeg uitdagingen en problemen. De toenemende tweedeling in de stad is voor veel partijen een toenemende zorg. Ook D66 erkende vorige week in haar partijprogramma dat we ons meer met de toenemende ongelijkheid bezig moeten gaan houden. Het ongelimiteerd binnenhalen van financiële instellingen die zich niet aan de bonuswetgeving willen houden, zal de problemen eerder groter dan kleiner maken. Daarmee wordt het belang van Amsterdam niet gediend.

 

Rutger Groot Wassink - Fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam

Marjolein Moorman - Fractievoorzitter PvdA Amsterdam