Het Amsterdamse ideaal van gemengde buurten en wijken staat steeds meer onder druk, zo blijkt opnieuw uit onderzoek. Dat is slecht voor de rol van de stad als emancipatiemachine. GroenLinks bepleit een verkoopstop van corporatiewoningen binnen de Ring. Ook moet de doelstelling van het minimumaantal te bouwen sociale huurwoningen per jaar omhoog. Eind februari praat de gemeenteraad hierover verder met wethouder Laurens Ivens (Wonen).

Teloorgang betaalbaar wonen slecht voor lage- en middeninkomens

Binnen de Ring daalde het aantal sociale huurwoningen van corporaties met acht procent in de afgelopen vijf jaar, zo blijkt uit het onderzoek van Cody Hochstenbach (UvA). De daling aan betaalbare huur binnen de Ring blijkt nog heftiger als ook gekeken wordt naar sociale huurwoningen in particulier bezit: door het nieuwe woningwaarderingsstelsel zullen nog eens rond de 15.000 sociale huurwoningen binnen de Ring in de vrije sector belanden.

Verreweg de meeste van die woningen worden  dan te duur voor mensen met (lagere) middeninkomens, waar de coalitie van D66, VVD en SP voor zegt op te komen. Wijken als de Baarsjes, de Indische Buurt, de Staatsliedenbuurt en de Oosterparkbuurt staan hierbij met name onder druk. Helaas bevestigt het onderzoek van Hochstenbach wat GroenLinks Amsterdam al vreesde: niet alleen het Rijksbeleid, maar ook het gemeentelijk beleid versterkt de teloorgang van gemengde wijken binnen de Ring.

Gemeentelijk beleid jaagt tweedeling aan

Juist in de wijken waar de menging het meest onder druk staat, is het voor corporaties het meest aantrekkelijk om te verkopen, want daar is de verkoopprijs het gunstigst. Een van de belangrijkste redenen voor GroenLinks om tegen de samenwerkingsafspraken tussen wethouder Ivens en de corporaties te stemmen was nou juist het ontbreken van afspraken over het behoud van gemengde wijken.

De enorme vraag naar koopwoningen binnen de Ring, zonder rem op verkoop in die buurten door corporaties, voedt een ruimtelijke tweedeling: binnen de Ring een rijkenreservaat en buurten met grote hoeveelheden sociale huur daarbuiten.

Leraren, verpleegkundigen en politieagenten

Gerenommeerde onderzoekers als Hochstenbach en ook professor woningmarkten Marja Elsinga (TU Delft) bepleiten een terugkeer naar een breed toegankelijke sociale huursector. GroenLinks Amsterdam is het daarmee eens: de inkomenseis voor sociale huur moet omhoog, zodat ook de lagere middeninkomens toegang krijgen tot betaalbare huurwoningen. Dat draagt ook bij aan het oplossen van het oplopende lerarentekort in Amsterdam. Zogenaamde middeninkomens als leraren, verpleegkundigen en politieagenten kunnen de huidige woekerprijzen in de Amsterdamse vrije sector simpelweg niet betalen.

Bouw meer, stop verkoop binnen de Ring

Die hogere inkomenseis is niet direct aan de gemeente, maar moet worden afgedwongen bij het kabinet. Gelukkig bepaalt Amsterdam wel waar nog corporatiewoningen mogen worden verkocht, en hoeveel en waar wordt bijgebouwd. 

Begin maart maakt wethouder Ivens nadere afspraken met de Amsterdamse woningcorporaties. In de raadsvergadering van eind februari heeft de gemeenteraad de kans om Ivens naar de onderhandelingstafel te sturen met een zo hoog mogelijk minimum aan nieuw te bouwen sociale huurwoningen en een stop op verkoop van sociale huurwoningen in buurten waar de menging het meest onder druk staat.