GroenLinks heeft de toezegging gekregen van het college dat als landelijke richtlijnen uitblijven, de gemeente met spoed afspraken wil maken met de politie, opdat ongedocumenteerde vreemdelingen onbevreesd aangifte kunnen doen. Ondanks een groeiende coalitie van maatschappelijke organisaties die zich afkeren tegen zijn onzalige plan, lijkt minister Leers voet bij stuk te houden bij zijn voornemen om illegaal verblijf strafbaar te stellen. Mensen zonder verblijfsvergunning zullen daardoor kwetsbaarder worden voor uitbuiting, mensenhandel en geweld. Tegelijkertijd zullen zij minder snel geneigd zijn om aangifte te doen van misdrijven, uit angst zelf te worden opgepakt, geen aangifte meer zullen doen van misdrijven.

GroenLinksfractievoorzitter Marieke van Doorninck is verheugd over de reactie van de burgemeester: “Goed dat Amsterdam het niet in het bezit zijn van de juiste papieren niet gelijk stelt aan rechteloosheid. Het marginaliseren van mensen zonder verblijfsvergunning leidt immers tot een toename van uitbuiting, misbruik en geweld. Iedereen moet in vrijheid aangifte kunnen doen. We kunnen toch niet de misdadigers vrij rond laten lopen terwijl diegene die de misdaad wil aangeven moet vrezen voor opsluiting? Dat is de wereld op zijn kop! Bovendien heeft de politie echt wel wat beters te doen dan onschuldige mensen aan te houden.”

Vooralsnog houdt GroenLinks een sprankje hoop dat het voornemen om illegaliteit strafbaar te stellen geen werkelijkheid wordt.  Steeds meer organisaties wijzen de minister op de onuitvoerbaarheid van zijn plan. Eerder liet de Europese Commissie weten dat het 'op systematische wijze' strafbaar stellen van illegaliteit beschouwd kan worden als 'een disproportionele maatregel' die de EU-afspraken ondermijnt. Onlangs stuurde de coalitie tegen strafbaarstelling, bestaande uit onder meer advocaten, kerken, professoren en vluchtelingenorganisaties, een brandbrief aan de Eerste Kamer waarin zij betogen dat de wet niet effectief, onuitvoerbaar en niet te handhaven is. Ook stuurden deze week bijna 60 gemeenten een brief aan de minister waarin zij hem met klem verzoeken de strafbaarstelling niet door te voeren.