Havenstad, voor een betaalbaar en groen Amsterdam

“Wij willen een stad met buurten waar wonen, spelen, werken, leren en winkelen vlakbij en door elkaar gebeurt voor jonge en oude mensen.” Het motto van de bewonersraad Nieuwmarkt legt in een zin de aantrekkelijkheid van het leven in de stad uit. Een aantrekkelijkheid die hier om de hoek werd herontdekt en die immens succesvol is gebleken. Zo succesvol dat het stedelijk wonen onder grote druk is komen te staan. Het is een pleidooi voor gemengde buurten waar veel verschillende mensen wonen en leven. Wat ons betreft wordt dit ook de blauwdruk voor het nieuwe Amsterdamse stadsdeel: Havenstad.

Als we Amsterdam betaalbaar willen houden, moeten we ook woningen bijbouwen. De stad verdichten om de stad toegankelijk te houden, op een wijze die ook duurzamer is. Immers als mensen vlak bij elkaar wonen werken en spelen hoeven ze ook minder ver te reizen en kunnen ze makkelijker van gemeenschappelijke, duurzame, nutsvoorzieningen gebruik maken.

Om van Havenstad echt een succes te maken moeten we met drie dingen rekening houden. Ten eerste: groen. In een dichte, gemengde wijk met zoveel woningen en bedrijven moet voldoende groen zijn en kan niet alleen geleund worden op de stadsparken Westerpark en NoorderIJplas. Ten tweede: de sociaal culturele infrastructuur. In een echt gemengde wijk is voldoende ruimte voor cultuur, voor verrassing en voor subcultuur onmisbaar. Daar moet nu al ruimte voor gereserveerd worden. Ten derde: warmte en energie. Samen met VVD en D66 stellen we voor dat de restwarmte van datacentra gebruikt worden om tienduizenden huizen in Havenstad op te warmen. Zo kunnen we onze ambities om Amsterdam aardgasvrij te maken kracht bijzetten.

Kortom: laten we Havenstad aangrijpen om van Amsterdam de betaalbare, groene en inclusieve stad te maken die we allemaal zo graag willen.