Als het aan GroenLinks ligt, krijgt de Stopera een groene gevel. Daarom dient GroenLinksraadslid Jasper Groen vandaag een initiatiefvoorstel in dat hiertoe oproept. De enorme blinde muren van het stadhuis worden wat hem betreft omgeturnd in een ‘innovatieve tuin’. “Alleen klimop is niet genoeg. Kies voor een combinatie van aantrekkelijke planten of begroeiing die veel CO2 opneemt.”

Op 30 juni berichtte het Parool over de hitte in de stad. Door het zogenaamde ‘ Urban Heat-Island effect’ is het in de binnenstad aanzienlijk warmer dan in de groenere gebieden om de stad heen. Dat is niet alleen onaangenaam, maar ook schadelijk voor de stad de gezondheid van de Amsterdammers.

De Stopera, het Amsterdamse stadhuis, staat op een beeldbepalende plek in het hart van de stad, aan de kop van de Amstel. Toch zijn er weinig Amsterdammers te vinden die het een aantrekkelijk gebouw vinden. Integendeel, met regelmaat duikt het gebouw op in lijstjes van lelijke gebouwen. Op 20 juni noemde Roelf-Jan Duijn in het Parool de Stopera ‘het meest deprimerende gebouw van de stad’. Markthandelaren op het Waterlooplein noemen de muur aldaar ‘De Klaagmuur’.

Deze twee losse berichten lijken weinig met elkaar te maken te hebben, maar zijn wat GroenLinks betreft wel degelijk met elkaar te verbinden. Een goede manier om iets aan het urban-heat island effect te doen is het aanbrengen van meer groen in de stad; daktuinen, (postzegel-)parkjes, en ook geveltuinen. Geveltuinen verfraaien het aanzicht van lelijke gebouwen, brengen verkoeling, isolatie en leveren ook nog een bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en de biodiversiteit in de stad.

GroenLinks pleit al jaren voor het uitbreiden van (gevel)groen in de stad, en het college onderkent dit nu ook in de Agenda Groen. Daar is sprake van het gunstige effect van groene muren voor de temperatuur en de opvang van water. Er wordt zelfs aangekondigd een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om subsidies voor groene daken ook uit te breiden naar groene gevels. Maar het college zou veel meer kunnen doen. Het kondigt een haalbaarheidsstudie aan naar groen op het dak van gemeentelijk vastgoed. Dat kan het ook uitbreiden naar een vergelijkbare haalbaarheidsstudie naar groen op de gevels van gemeentelijke vastgoed.

Het vastgoedobject bij uitstek om mee te beginnen is wat Jasper Groen betreft de Stopera. Het wordt op dit moment verbouwd, wat een goede aanleiding is om een eerdere voorstel van GroenLinks in toenmalige stadsdeel Centrum (2012) opnieuw in overweging te nemen. Door een dergelijk groot, beeldbepalend gebouw van een groene gevel te voorzien geeft de gemeente het goede voorbeeld. GroenLinks bepleit daarbij een grondige aanpak; de grote verticale, blinde, bakstenen oppervlakten van de Stopera zouden veranderd moeten worden in een fraaie, innovatieve tuin. Alleen klimop is niet genoeg; kies voor een combinatie van aantrekkelijke planten en of begroeiing die veel CO2 opneemt. Om vast te stellen wat er mogelijk is kan een studie worden uitgevoerd of een prijsvraag of wedstrijd worden uitgeschreven voor het innovatiefste ontwerp.

Door de Stopera te veranderen in ‘ Hangende Tuinen aan de Amstel’ slaan we twee vliegen in een klap; we veranderen de Stopera in een aantrekkelijk gebouw en we maken een begin met het radicaal vergroenen van de stad.

GroenLinks stelt daarom voor:

  • Voer een studie uit naar de mogelijkheden om de gevels van de Stopera te veranderen in hangende tuinen;
  • Doe bij de begrotingsbehandeling 2016 een voorstel voor het vergroenen van de gevels van de Stopera, gedekt uit de middelen voor de verbouwing van de Stopera en de Groengelden.