Haal duurzaam top-instituut naar Amsterdam

In de zomer van 2014 bepleitten Jasper Groen en Marie-Anne van Reijen dat het voor Amsterdam heel goed zou zijn om de onderzoeksafdeling zonnecellen van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) naar het Science Park in Amsterdam te halen. Op die manier kan Amsterdam een ‘centre of excellence’ voor groene kennis en technologie worden. We voorspelden dat dat andere duurzame hightech bedrijven en onderzoekorganisaties zou aantrekken, het imago van de regio als centrum van groene innovatie zou versterken en internationaal talent zou weten te binden. De wethouder zegde toe gesprekken met het ECN aan te knopen en een onderzoek te laten uitvoeren naar de kansen.

Nu is dat onderzoek uitgevoerd. Het bevestigt op tal van punten wat GroenLinks in 2014 al vond. De komst van het ECN naar het Science Park ‘versterkt de mogelijkheden van het Nederlandse zonnecellen-onderzoek. Ook de mogelijkheden van samenwerking met de andere Amsterdamse partners zoals de UvA, VU en de Hogeschool van Amsterdam kunnen het Nederlandse zonnecellen-onderzoek een impuls geven.’ En ‘De komst van ECN zou bij kunnen dragen aan het verkrijgen van de status van het Science Park als wetenschappelijk centrum van natuurkundig onderzoek, met een sterke link naar zonnecellen. Het Science Park zou daarbij de aantrekkelijkheid van Amsterdam voor studenten en onderzoekers aanzienlijk kunnen vergroten.' Het is, kortom, goed voor de wereld, goed voor Nederland en goed voor Amsterdam.

Het ECN is op dit moment in gesprek met TNO en de provincie over haar toekomst en vestigingsplaats. Je zou dus verwachten dat het stadsbestuur het ijzer smeed als het heet is en volop inzet op het naar Amsterdam halen van het ECN. GroenLinks was daarom lichtelijk verbaasd over de begeleidende brief van het college. Het college gaf daarin aan nog steeds interesse te hebben, maar voorlopig eerst maar even af te wachten wat er gebeurt. Om te citeren: ‘Vanuit Amsterdam zullen wij deze gesprekken op afstand met interesse volgen. Mocht de nieuwe combinatie ECN Duurzaam-TNO zich toch weer bij ons melden voor een gesprek over een mogelijke verhuizing, dan staan wij daar vanzelfsprekend voor open.’

Dat vindt de GroenLinks-fractie veel te passief. We hebben daarom het college opgeroepen actief in te zetten op een verhuizing van ECN naar Amsterdam, en de kosten daarvoor zo nodig bij te passen uit het geld voor economische structuurversterking en voor duurzaamheid. Gelukkig zegde de wethouder toe dat zij het komend jaar in gesprek zal blijven met het ECN. GroenLinks zal het op de voet blijven volgen.