Overstappen van tram of bus op de metro gaat de reiziger in Amsterdam extra geld kosten. Het college wil per 1 januari 2006 tourniquets op de metrostations plaatsen, waardoor de strippenkaart daar onbruikbaar wordt. GroenLinks wil dat eerst het overstappen goed wordt geregeld, voordat een nieuw systeem met tourniquets en chipkaarten op de metrostations wordt ingevoerd.

Het College stelt woensdag aan de gemeenteraad voor om vanaf 1 januari 2006 tourniquets te gaan plaatsen op de metrostations. Deze kunnen alleen worden geopend met een speciale chipkaart. De strippenkaart geeft dan geen toegang meer tot de metro. Het gevolg is dat de reiziger die wil overstappen van bus of tram op de metro – en omgekeerd – twee keer moet betalen: één keer met de strippenkaart voor bus of tram, en één keer met een chipkaart voor de metro. In de toekomst zal de chipkaart ook toegang moeten geven tot bus en tram, maar zo ver is het voorlopig nog niet. GroenLinks vindt dat invoering van een chipkaart gelijk op moet gaan voor metro, tram en bus.

Raadslid Peter Zwart: “Het openbaar vervoer in Amsterdam is één geheel. Het metronet is snel en grofmazig, met grote afstanden tussen de stations. Dikwijls moet je daarna dus de tram of de bus nemen om op je bestemming te komen.
Waterlooplein, Weesperplein en Amstelstation zijn bekende overstapplaatsen.
Op dit moment kun je met dezelfde twee strippen reizen en overstappen binnen een gehele zone: met tram, bus of metro. Straks moet je bij het overstappen op de metro opnieuw voor dezelfde zone betalen, wat dus een verdubbeling van het reisgeld betekent.”

In het raadsvoorstel staat weliswaar dat in een ambtelijk stuk het overstappen bijna is geregeld, maar het komt er op neer dat voor de geldigheid van de strippenkaart naast de chipkaart geen oplossing is gevonden, en dat daar ook niet meer naar wordt gezocht. GroenLinks is niet tegen tourniquets of chipkaarten, maar vindt niet dat de reiziger daardoor dubbel moet betalen. Daarom pleit GroenLinks in de raadsvergadering van woensdag 26 mei voor uitstel totdat de reiziger met de chipkaart ook in de tram of de bus terecht kan.