Gisteren werd het Stedenbouwkundig plan voor de gloednieuwe Sluisbuurt op het Zeeburgereiland besproken. GroenLinks raadslid Jorrit Nuijens heeft met succes ingezet op groene verbeteringen. Wethouder Eric van der Burg zegde toe op drie punten te komen met verbeteringen na de inspraakperiode. Er komen straks tussen de 3500 en 5500 woningen. GroenLinks is voor die woningbouw, maar dan wel zo groen mogelijk.

Behoud van een goede ecologische verbinding naar Waterland
Voor flora en fauna is nu juist de dijk rondom het Zeeburgeiland ecologisch heel belangrijk: de dijk, het talud en het water vormen de verbinding tussen de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur en Waterland. In de nieuwe versie van het plan komt meer aandacht voor deze ecologische verbinding.

Meer energieneutrale woningen en circulair bouwen
Ten tweede zet het huidige plan nu in op een zogenaamde Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0,15. Makkelijk gezegd gaat de EPC over hoe energiezuinig woningen zijn. 0,15 is zeker niet slecht, maar kan veel beter. In de nieuwe versie van het plan wordt vastgelegd dat ontwikkelaars en corporaties die energiezuiniger, Nul-op-de-meter of zelfs energiepositief bouwen, voorrang krijgen.
Ten derde heeft GroenLinks de gemeente zover gekregen om dezelfde voorrang te geven aan ontwikkelaars die met hergebruikte en bio-materialen aan de slag willen. Zo kan deze buurt voorop lopen in de groene ambities van Amsterdam.

Een groene wijk met goede fietsroutes en genoeg betaalbare woningen
Raadslid Jorrit Nuijens: “We zijn blij dat we er groene verbeteringen in het plan uitgesleept hebben. Mocht straks toch blijken dat het plan nog duurzamer en groener kan, dan komen we met moties.”
Het verbeterde plan wordt over enkele maanden ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Nuijens: “Of we dan instemmen zal afhangen van hoe groen het plan is, of er goede oplossingen zijn gevonden voor het fietsverkeer en of er genoeg betaalbare woningen zullen komen.”