Vandaag berichtte het Parool over discriminatie bij Amsterdamse uitzendbureaus. De uitkomsten daarvan zijn schokkend: driekwart van de organisaties werkt mee als hen wordt gevraagd om enkel blank personeel. We wisten al dat discriminatie voorkomt, maar het gemak waarmee dit gebeurt, is alarmerend. GroenLinks heeft, bij monde van Rutger Groot Wassink, een debat aangevraagd hierover.

Uit het Parool van 30 januari: “Voor het onderzoek belde de actiegroep ‘Doetank Peer’ zestien – bekende grote, en kleinere – Amsterdamse uitzendbureaus op als de fictieve evenementenorganisatie ‘Holland Danst’ en vroegen hen om uitzendkrachten die zij wilden inzetten tijdens een festival. Voor het personeel hadden ze maar één voorwaarde: ze moesten blank zijn. Driekwart van de ondervraagde bureaus ging daar ‘zonder vragen’ in mee.”

Het nieuwe onderzoek bevestigt voor de zoveelste keer waar met name jongeren met een multiculturele achtergrond dagelijks tegenaan lopen. De economie trekt aan, er komen meer banen bij, maar toch profiteert niet iedereen daarvan. Dat ligt niet aan hun kwaliteiten, maar vanwege hun huidskleur of afkomst krijgen ze geen kans. De werkloosheid onder jongeren met een multiculturele achtergrond is mede om die reden in Amsterdam nog steeds onevenredig hoog.

Voor GroenLinks Amsterdam is dit volstrekt onacceptabel. Te lang wordt hierover gepraat, maar gebeurt er te weinig. Maatregelen die GroenLinks eerder heeft voorgesteld, worden maar half, niet of niet volledig uitgevoerd. Dat kan de stad zich dit niet permitteren. 

Raadslid Simion Blom: “Iedereen heeft recht op dezelfde kansen, daar zijn we het allemaal over eens, maar toch vertrappen te veel bedrijven en werkgevers dat beginsel. Hier moet nu eindelijk een einde aan komen. De gemeente Amsterdam zou niet moeten samenwerken met bedrijven en uitzendbureaus die discrimineren. Ook het bedrijfsleven in Amsterdam zou moeten overstappen op anoniem solliciteren. Daarnaast moet er veel meer en grootschaliger worden ingezet op mystery guests.”

GroenLinks heeft naar aanleiding van de onderzoeksresultaten een debat in de raad aangevraagd. De fractie wil het dan vooral hebben over de effectiviteit van de Amsterdamse aanpak tegen arbeidsdiscriminatie. Bovendien moet het eens afgelopen zijn met de normalisering van discriminatie, ook op de arbeidsmarkt.

Bekijk hier de film van Doetank Peer.