GroenLinks draagt Rutger Groot Wassink, Marieke van Doorninck en Touria Meliani voor als wethouders voor Amsterdam

Vandaag is bekend geworden dat GroenLinks Amsterdam drie wethouders zal leveren in het nieuwe college van Amsterdam. Deze drie kandidaat wethouders zullen zich, als zij benoemd worden, inzetten voor een sociale, groene en cultureel levendige stad.

Lijsttrekker en factievoorzitter Rutger Groot Wassink wordt voorgedragen als wethouder met de portefeuilles Werk en Inkomen, Diversiteit en Antiracismebeleid, Vluchtelingen en Democratisering.

Groot Wassinkꓽ "Ik kijk er enorm naar uit om samen met mijn nieuwe collega’s er voor te zorgen dat de stad eerlijker en inclusiever wordt. Daarnaast wil ik graag aan de slag met de vraag hoe we zeggenschap van Amsterdammers kunnen vergroten." 

Groot Wassink werd in 1974 geboren in Doetinchem. Hij studeerde Moderne Politieke Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Hij werkte geruime tijd voor de FNV waar hij verschillende beleidsfuncties beklede. Sinds 2006 is hij in verschillende rollen actief voor GroenLinks,

Daarnaast draagt GroenLinks oud-fractievoorzitter Marieke van Doorninck voor als tweede kandidaat-wethouder in Amsterdam voor de portefeuilles Klimaat en Energie, Circulaire Economie, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken. Met Van Doorninck haalt de partij een inhoudelijk gedreven politica in huis met brede politieke en maatschappelijke ervaring in de stad.

Van Doorninck: “Het is een eer om te zijn voorgedragen als kandidaat-wethouder en ik zou het een voorrecht vinden om bestuurder te worden van Amsterdam. Onze stad staat voor grote uitdagingen op het gebied van stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid en de transitie naar een aardgasvrije stad. Ik zie er naar uit om in een progressief college te werken aan oplossingen die passen bij de dynamische kracht van Amsterdam.”

Van Doorninck werd in 1966 geboren in Eindhoven. Op haar negentiende kwam ze in Amsterdam wonen om Geschiedenis te studeren. Van 2006 tot 2014 was ze raadslid voor GroenLinks in Amsterdam, waarvan de laatste vijf jaar als fractievoorzitter. Ze was woordvoerder Ruimtelijke Ordening, Zorg en Algemene Zaken. Ze stelde het raadsinitiatiefPerspectief bieden op, dat oplossingen bood voor ongedocumenteerden in onze stad door hun basisrechten te erkennen. Daarnaast werd op haar initiatief duurzaamheid onderdeel bij aanbestedingsprocedures in de bouw. Momenteel is ze algemeen coördinator bij ASKV/Steunpunt Vluchtelingen en duo-voorzitter van Mama Cash, ’s werelds eerste fonds voor vrouwen, meiden en transgenders die opkomen voor hun rechten.

Touria Meliani wordt voorgedragen als derde wethouderskandidaat voor GroenLinks op de portefeuilles Kunst en Cultuur, Vastgoed, Digitale Stad en Personeel en Organisatie. Meliani is medeoprichter en directeur van de Tolhuistuin. Ze was ruim tien jaar werkzaam bij dit cultuurpodium in Amsterdam-Noord. Stichting Tolhuistuin is onder haar leiding uitgegroeid tot toonaangevende broedplaats voor jonge makers en aanjager voor culturele dynamiek in de wijk.

Meliani: “Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan als wethouder in deze prachtige stad. Kunst en cultuur zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Ik vind het belangrijk dat alle Amsterdammers in hun buurt in aanraking kunnen komen met het rijke en diverse culturele aanbod dat onze stad kent. Ik hoop daar als wethouder aan te kunnen bijdragen.” 

Touria werd in 1969 geboren Debdou in Marokko, groeide op in Winterswijk en woont sinds 1994 in Amsterdam. Meliani kent de culturele sector van binnenuit en heeft daarnaast veel maatschappelijke ervaring. Ze was een van de initiatiefnemers van het maatschappelijk collectief Ieder1 en is onder meer bestuurslid bij het Nationaal Comité 4 en 5 Mei.