GroenLinks de grootste. Amsterdam bedankt!

Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Amsterdam kiest voor verandering. Kiest voor het bestrijden van ongelijkheid, voor radicale vergroening en keert zich tegen racisme en discriminatie. De stad snakt naar een nieuwe koers, naar nieuwe verbondenheid.

Wij zijn vereerd door de overweldigende steun die Amsterdammers ons hebben gegeven. Stemmers bedankt! En we danken al die fijne GroenLinksers die zo fantastisch met ons campagne hebben gevoerd.

De grootste partij zijn, is een zware verantwoordelijkheid. Daar zijn we ons terdege van bewust. Wij zien het als een opdracht om de komende jaren de stem van álle Amsterdammers door te laten klinken in het stadsbestuur en de stad samen met Amsterdammers eerlijker en groener te maken en meer verbonden te laten zijn.

We hebben oud-wethouder Maarten van Poelgeest gevraagd om direct aan de slag te gaan om te onderzoeken hoe er zo snel mogelijk een nieuw, stabiel stadsbestuur kan worden gevormd. Hij spreekt vandaag met alle partijen die vertegenwoordigd lijken te gaan zijn in de nieuwe gemeenteraad. Hij vraagt hen niet alleen de verkiezingsuitslag te duiden, maar ook naar hun visie op de stad en de grote uitdagingen waar Amsterdam voor staat.

Wij gaan de komende weken keihard werken om snel een nieuw stadsbestuur te vormen. Verandering begint hier en nu.

Rutger Groot Wassink
Femke Roosma