GroenLinks, D66, PvdA en SP willen dat stadsbestuur ingrijpt bij thuiszorg

De gemeente moet ingrijpen bij Amsterdamse thuiszorgbedrijven die niet voldoen aan de eisen voor goede en veilige zorg. Zo moet de wethouder de slecht presterende bedrijven aanspreken en kijken wat de gemeente zelf kan doen om de situatie te verbeteren. Dat is de oproep die GroenLinks, D66, SP en PvdA doen aan het stadsbestuur, naar aanleiding van een onderzoek van de consumentenbond.

Uit het onderzoek blijkt dat veel thuiszorgbedrijven niet aan de regels voldoen voor goede en veilige zorg. Maar liefst 48 van de 50 thuiszorgbedrijven scoort een onvoldoende, waarvan 7 in Amsterdam. Er is onvoldoende personeel beschikbaar, het beschikbare personeel is vaak ongeschoold en kwaliteitsrichtlijnen worden niet nageleefd.

Een van de Amsterdamse thuiszorgbedrijven gaat zelfs zo ver dat zij de bewegingsvrijheid van zorgbehoevenden ernstig beperkt, onder andere door vastbinden, deuren op slot doen en cameratoezicht. De landelijke inspectie voor de gezondheidszorg treedt, zo blijkt uit het onderzoek, onvoldoende op tegen slechts presterende zorgbedrijven.

Volgens GroenLinks-raadslid Lene Grooten schiet de inspectie kennelijk tekort, omdat ze ziet dat thuiszorginstellingen niet aan de eisen voldoen, maar geen van deze instellingen onder verscherpt toezicht heeft geplaatst. "Er moeten consequenties worden verbonden aan deze rapporten," zegt Grooten. Ze wil dat wethouder Zorg Simone Kukenheim er bij de minister op aandringt dat dit ook gebeurt. Ook wil ze van de wethouder weten welke concrete maatregelen de gemeente zelf al kan nemen om de thuiszorg te verbeteren. 

Transparantie

“We weten dat er in de thuiszorg enorme tekorten zijn aan personeel. Er is sprake van onderbetaling en gebrek aan waardering,” zegt Grooten. “Het is belangrijk dat Amsterdammers weten bij welke instellingen ze terecht kunnen voor goede zorg. De gemeente kan hierbij helpen door burgers inzicht te geven in hoe de thuiszorginstellingen het doen: op welke onderdelen scoort een thuiszorginstelling goed, en op welke helemaal niet?”