GroenLinks: Beoogde locatie stadsnomaden ongeschikt, gemeente moet nieuwe plek vinden

Na een jaar in Westpoort gebivakkeerd te hebben, moet een groep stadsnomaden opnieuw naar een nieuwe plek verhuizen. GroenLinks Amsterdam maakt zich ernstig zorgen over de nieuwe locatie omdat deze te klein is om alle stadsnomaden te laten wonen.  Ook de politie heeft negatief over de plek geadviseerd. GroenLinks Amsterdam wil dan ook dat er een nieuwe locatie gevonden wordt waar alle nomaden terecht kunnen. Zo is er in Noord een terrein waar de nomaden eerder hebben gestaan en dat geschikt lijkt. Fractievoorzitter Rutger Groot Wassink: ‘iedereen heeft het recht op een plek in deze stad, ook voor mensen die anders willen samenleven. Wat ons betreft heeft de gemeente de plicht een geschikte locatie aan te bieden. Nu de beoogde locatie ongeschikt blijkt moet er een nieuwe oplossing worden gevonden’.

GroenLinks vreest dat herplaatsing van de nomaden op de nieuwe plek tot gevolg heeft dat slechts een gedeelte van de groep verhuisd kan worden. Dat is onwenselijk omdat de nomaden die geen plek hebben gedwongen zijn op de huidige locatie te blijven of om een nieuwe plek te bezetten. Om het vraagstuk van de nomaden hanteerbaar te houden en uit veiligheidsoverwegingen ligt het voor de hand een alternatief te zoeken. ‘Om de stadsnomaden rustig en veilig hun leven te laten leiden, moet de gemeente een locatie blijven aanbieden met voldoende ruimte en basale voorzieningen. Zo voorkomen we ook eventuele spanningen”, stelt Groot Wassink.

Als alternatief schuift de partij onder meer het Cornelis Douwesterrein in Noord naar voren. Dit terrein is ruim genoeg en beschikt wel over alle basisvoorzingen. Bovendien verbleven de stadsnomaden hier al eerder.