GroenLinks Amsterdam: "Maak van ongelijkheid in gezondheid een topprioriteit"

GroenLinks Amsterdam maakt van het bestrijden van ongelijkheid in gezondheid een topprioriteit. Lageropgeleiden leven 19 jaar minder lang in gezondheid dan hogeropgeleiden. Bovendien worden gezondheidsverschillen niet kleiner, maar steeds groter. Met een initiatiefvoorstel wil de partij nu de strijd tegen ongelijkheid in gezondheid opvoeren. Raadslid Femke Roosma: “Deze groeiende ongelijkheid is onacceptabel en we moeten alles op alles zetten om het te bestrijden. Je opleidingsniveau zou niks te maken mogen hebben met hoe lang je gezond kan leven.”

 
Gezondheidsverschillen tussen lager- en hogeropgeleiden komen op alle terreinen voor, maar zijn met name groot op het vlak van leefstijl, mentaal welbevinden en gezondheidsvaardigheden. Roosma: “Er is niet één oorzaak waar je naar kunt wijzen als het om ongelijkheid in gezondheid gaat. Om succesvol te kunnen zijn moeten we een aanpak hebben die op al deze vlakken ingrijpt.”
 
Speciale aandacht moet er volgens Roosma komen voor het verbeteren van zogenaamde gezondheidsvaardigheden: "Mensen die minder taalvaardig zijn of de taal slecht spreken, hebben moeite om hun klachten of vraag om hulp te formuleren. Hun zorgvraag wordt ook minder goed hekent. Zij die zorg en hulp het hardste nodig hebben worden hierdoor juist het minst geholpen." 
 
In het initiatiefvoorstel staan verschillende voorstellen om gezondheidsverschillen te bestrijden. Zo wil GroenLinks fors investeren in preventie en zorgbudgetten inzetten in de wijken waar de gezondheidsproblematiek het grootst zijn. Ook moet er naast de succesvolle Aanpak Gezond Gewicht en de Aanpak Eenzaamheid een Aanpak Gezondheidsvaardigheden komen. Tot slot wijst de partij op de ongelijkheid in toegang tot zorg vanwege te hoge kosten.