GroenLinks Amsterdam: continueer onvoorwaardelijke bed-bad-brood-voorziening

Het nieuwe kabinet is voornemens om ‘meewerken aan terugkeer’ als voorwaarde te stellen voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dit zou gelden in de nieuwe voorzieningen die de bestaande bed-bad-brood-voorzieningen moeten vervangen. Amsterdam heeft deze voorwaarde nooit gesteld. Wat GroenLinks Amsterdam betreft gaat de gemeente daar ook niet aan beginnen. In een spoeddebat in de gemeenteraad heeft GroenLinks fractievoorzitter Rutger Groot Wassink samen met de PvdA en SP het stadsbestuur opgeroepen om de kabinetsplannen naast zich neer te leggen en de bed-bad-brood-voorziening in Amsterdam onder de huidige geldende voorwaarden onverkort te continueren.

Groot Wassink: ‘Niet alleen is de voorwaarde van meewerken aan terugkeer in strijd met Europese afspraken. Ook zal het tot gevolg hebben dat mensen zich niet meer bij een opvang melden en zijn veroordeeld tot de straat. Zoals iedereen weet is terugkeer in veel gevallen geen optie. Amsterdam moet pal staan voor de rode lijn van barmhartige opvang en dus niet meegaan met dit onwerkbare kabinetsvoornemen.’

Naar aanleiding van het debat zegde loco-burgemeester Eric van der Burg toe de Amsterdamse bed-bad-brood-voorzieningen onder de huidige bestaande voorwaarden te behouden. Van een aanpassing van voorwaarden voor toegang is wat hem betreft geen sprake.