Groene misleidingen Shell hebben geen plek in Amsterdam

Als we de doelstellingen van het Klimaatverdrag van Parijs willen halen, dan moet 80% van de bekende voorraad fossiele brandstoffen in de grond blijven zitten. Shell is een bedrijf dat daar anders over denkt en uit winstbejag op alle mogelijke manieren het halen van de doelstellingen van Parijs saboteert. Amsterdam mag niet meewerken aan de strategie van Shell om zichzelf te legitimeren als duurzaam bedrijf door allerlei misleidende sponsoracties. Daarom stelde Jasper Groen vragen aan het college.

Shell organiseert een Bright Ideas Hub op het Marineterrein in Amsterdam. Basisschoolleerlingen kunnen hier meer leren over technologie en duurzame energie. Dit is niks minder dan het verbergen van de vervuilende fossiele activiteiten van Shell. Verder maakt het bedrijft in haar voorlichting kinderen wijs dat aardgas een deel van de oplossing van het klimaatprobleem is. Aardgas is ook een fossiele brandstof en moet evengoed grotendeels in de grond blijven. Inzetten op aardgas is niets anders dan een strategie om de transitie naar een fossielvrije samenleving zo lang mogelijk uit te stellen. Deze kindermarketing heeft niets met duurzaamheid te maken, maar enkel met beeldvorming van Shell als "schoon" bedrijf. Het leidt de aandacht af van de kwalijke rol die Shell blijft spelen bij de energietransitie.

Shell heeft een uitgekiende strategie om de beeldvorming rond haar activiteiten te beïnvloeden. Kort geleden toonde onderzoek in Rotterdam aan dat Shell universiteiten sponsort in ruil voor invloed op de curricula. In Amsterdam sponsort Shell het Van Gogh museum. Bij een artistieke protestactie daar tegen werden vier protesterende kunstenaars in de cel gegooid. Ook hier heeft GroenLinks protest tegen aangetekend.

Er is een groep activistische aandeelhouders die onder de naam Follow This via de aandeelhoudersvergadering probeert Shell de goede kant op te sturen. Bij de aandeelhoudersvergadering van afgelopen maand van Shell dienden zij een motie in. Deze motie riep Shell op om transparant te zijn over hoe zij zich gaan inspannen voor de klimaatakkoorden van Parijs.

Het ABP is een grote aandeelhouder van Shell. Echter, het ABP heeft tegen deze motie gestemd. Het college heeft vorig jaar een brief geschreven aan het ABP met het verzoek investeringen in fossiel af te bouwen. Daarom vraagt Jasper Groen het college of zij in een nieuwe brief het ABP ter verantwoording wil roepen over deze stem en hen wil verzoeken volgend jaar vóór dezelfde motie te stemmen.

Wat GroenLinks betreft moet Shell nu heel snel het roer omgooien, stoppen met spinnen en greenwashen, en in plaats daarvan meewerken aan de transitie naar een fossielvrije samenleving.