Er gebeurt veel op het gebied van Werk, Inkomen en Participatie. Per 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet Werk en Bijstand in werking. Dat betekent helaas vaak het verder vastleggen van de verplichtingen die uitkeringsgerechtigden hebben. Ook als het maar zeer de vraag is of al die verplichtingen wel echt tot meer kansen op de arbeidsmarkt leiden. 

De gemeenteraadsfractie maakt zich hier zorgen over, en ziet voor zichzelf als twee voornaamste taken:

1) Zorgen dat Amsterdam altijd de maximale ruimte zoekt en pakt om het opjagen en stigmatiseren van uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk na te laten. Ook als dat soms tot spanningen met het Rijk leidt. 

2) Zorgen dat Amsterdam ondertussen maximaal investeert in Amsterdammers, door middel van banencoaches, leer-werkplekken en participatieplekken, en het zinvol inzetten van loonkostensubsidie. En: zorgen dat Amsterdam ondertussen ook maximaal investeert in het vergroenen en verbreden van de Amsterdamse arbeidsmarkt.

In het nastreven van die doelen zijn we slechts zo effectief als onze informatiebronnen. Gelukkig heeft GroenLinks Amsterdam betrokken, kundige, veelzijdige leden, die in hun eigen omgeving en hun eigen leven van alles tegenkomen waar gemeenteraadsleden veel aan kunnen hebben.

Dus: ben je, of ken je, een Amsterdamse uitkeringsgerechtigde of werkzoekende die graag af en toe haar of zijn ervaringen wil delen, digitaal of face-to-face, in groepsverband of alleen, meld je dan alsjeblieft bij gemeenteraadslid Jorrit Nuijens, woordvoerder Werk, Inkomen en Participatie, op jnuijens@raad.amsterdam.nl, of +31629401572