GroenLinks Amsterdam wil dat de gemeente, als grote werkgever in de stad, jonge vaders gaat stimuleren meer verlof op te nemen om voor hun (pasgeboren) kinderen te zorgen. De toename van mannen die ouderschapsverlof opnemen laat zien dat die behoefte bestaat, terwijl slechts 11 procent van de mannen dit doet. Wat GroenLinks Amsterdam betreft moet de gemeentelijke organisatie vaders stimuleren vaker en meer verlof op te nemen. Dat is goed voor hen, goed voor hun partners en de kinderen.

Fractievoorzitter Rutger Groot Wassink: 'Als Amsterdam haar eigen emancipatiedoelstelling serieus neemt zou de gemeente een programma moeten opzetten dat mannen stimuleert meer verlof op te nemen. Maak het maar een standaardvraag als er een kind op komst is. Bied ruimte en tijd. En straal uit dat het iets goeds is in plaats van iets dat je carrière mogelijk schaadt.'

Uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat veel jonge mannen wel meer verlof willen opnemen, maar dat niet doen omdat ze vrezen dat de werkgever daar niet mee instemt. Nederland loopt nog altijd hopeloos achter als het gaat om ouderschapsverlof. En in het bijzonder bij verlof voor vaders. Werkgevers kunnen een extra inzet plegen naast de cao-afspraken. Het gaat GroenLinks dus niet alleen om het verlof direct na de geboorte, maar juist ook in de eerste levensjaren van kinderen. De aanwezigheid van beide ouders is dan cruciaal. De gemeente moet hierbij vooroplopen om aan de broodnodige cultuurverandering bij te dragen.

GroenLinks zal een initiatiefvoorstel indienen om het stimuleren van het opnemen van aanvullend verlof mogelijk te maken.