De noodopvang in juni 2016
De noodopvang in juni 2016

Gemeente past eigen circulaire sloopambities niet toe

Afgelopen zaterdag was in het Parool te lezen dat de voormalige noodopvang voor vluchtelingen aan de Marnixstraat wordt gesloopt. Echter, tot de verbazing van GroenLinks wordt het gebouw met interieur en al gesloopt. 'Dat strookt niet met de circulaire ambities van de stad', aldus GroenLinks-raadslid Jasper Groen.

De stapelbedden zijn pas een half jaar oud. 'Deze nauwelijks gebruikte stapelbedden, badkamersanitair en nieuwe tafels en stoelen worden met wanden en vloerdelen en al uit het gebouw gerukt', zo schrijft het Parool.

Een klein jaar geleden heeft de raad een motie aangenomen van Jasper Groen, samen met Reinier van Dantzig (D66) en Maarten Poorter (PvdA) inzake het Amsterdamse Sloopkader, waarin het college verzocht werd dat eventuele sloop zoveel mogelijk circulair plaatsvindt, met hergebruik van materialen.

De gemeente geeft zelf aan een economie te willen zijn waarin grondstoffen en producten keer op keer worden hergebruikt, en Amsterdam heeft zich tijdens de week van de Circulaire Economie, vorige week nota bene, opgeworpen als Circulair Aanjager.

Jasper Groen stelde vandaag daarom de volgende vragen aan de wethouder:

  1. Is de wethouder op de hoogte van het feit dat de noodopvang aan de Marnixstraat wordt gesloopt, met interieur en al?
  2. Is de wethouder het met GroenLinks eens dat het zonde is dat het interieur dat slecht een half jaar oud is, zomaar wordt weggegooid?
  3. Heeft de gemeente een sloopvergunning afgegeven voor dit gebouw?
  4. Zo ja, hoe is het vorig jaar aangenomen Sloopkader toegepast?
  5. Is de wethouder het met GroenLinks eens, dat de sloop van de noodopvang niet in lijn is met de circulaire ambities van Amsterdam?
  6. Welke stappen wil het college nemen om de in het Sloopkader vastgelegde circulaire ambities actief toe te passen?