Gelijke kansen voor alle Amsterdamse leerlingen

Vorige week stemde de raad in met het voorstel van GroenLinks en de SP om meer te investeren in huiswerkbegeleiding, bijlessen, talentontwikkeling en coaching van scholieren in de stad. Zo krijgen alle leerlingen gelijke kansen in het informeel onderwijs.

De onderwijsresultaten in onze stad lopen uiteen en hangen samen met buurt, sociaaleconomische omstandigheden en etniciteit. Ons onderwijssysteem zorgt er nog te vaak voor dat kinderen uit gezinnen met een laag opleidingsniveau minder kansen krijgen. Hoge kosten voor huiswerkbegeleiding en andere vormen van informeel onderwijs versterken die ongelijkheid verder.

Informeel onderwijs is namelijk helaas niet voor iedereen even toegankelijk. De kwaliteit verschilt heel erg en niet overal in de stad is het toegankelijk en betaalbaar. Daar moet nu verandering in komen. Met het voorstel kunnen we werk maken van het investeren in goedwerkende initiatieven, juist voor die leerlingen die extra steun goed kunnen gebruiken. Zo maken we informeel onderwijs zo laagdrempelig mogelijk voor alle kinderen in Amsterdam ongeacht de dikte van de portemonnee van hun ouders.

Lees hier het hele voorstel.