Het demonstratierecht is een groot goed. Het is verankerd in de grondwet als deel van de vrijheid van meningsuiting. Demonstraties zijn bij uitstek verschijningsvormen van debat. Op 18 maart wordt de jaarlijkse demonstratie tegen racisme en discriminatie georganiseerd door het comité 21 maart (de internationale dag tegen racisme en discriminatie). Al decennia wordt rond die datum de straat op gegaan om op te roepen tot verdraagzaamheid en tegen discriminatie en uitsluiting, zo ook door GroenLinks. Vanzelfsprekend, want de strijd tegen discriminatie, racisme en antisemitisme is een wezensdeel van linkse politiek in het algemeen en GroenLinkse politiek in het bijzonder.

Het manifest dat het organiserend comité heeft opgesteld is ter discussie komen te staan omdat het de indruk heeft gewekt dat partijen het democratisch recht wordt ontzegd om deel te nemen aan verkiezingen. GroenLinks heeft democratische waarden zeer hoog in het vaandel staan en zal nooit het bestaansrecht van partijen noch hun recht deel te nemen ter discussie stellen. Wij vinden het jammer dat die indruk is ontstaan en voelen de plicht om duidelijk te maken dat dat wat ons betreft niet het geval is. Daarom kunnen we het manifest niet langer onderschrijven.

Maar we maken ons ook grote zorgen. Er is een toename van intolerantie en onverdraagzaamheid tegen minderheden in onze stad. Er zijn recent verschrikkelijke incidenten geweest die dat beeld bevestigen. Tegelijkertijd zien we een opmars van geluiden die hele groepen minderheden labelen, apart zetten en buitensluiten. GroenLinks zoekt verbinding en verbroedering waar onverdraagzaamheid en intolerantie groeien.

De strijd tegen racisme en discriminatie moet breed gedragen zijn. Daarom organiseren we met andere linkse partijen in aanloop naar 21 maart een bijeenkomst waarin we samen een vuist maken tegen de groeiende intolerantie en onverdraagzaamheid.

Als GroenLinks Amsterdam roepen we Amsterdammers ook op om op 18 maart, samen met ons, te demonstreren voor verdraagzaamheid en voor tolerantie en tegen racisme en discriminatie, zoals we al jaren doen. Racisme en discriminatie dienen altijd door ons bestreden te worden in het publieke debat, in de Tweede Kamer, in de gemeenteraad, in de samenleving én op straat. We kunnen en willen ons daaraan niet onttrekken. Er kan nooit genoeg tegen racisme en discriminatie worden gedemonstreerd.

Rutger Groot Wassink,
Lijsttrekker GroenLinks Amsterdam