Regels voor bijstandgerechtigden zijn vaak onnodig ingewikkeld. Dat zorgt ervoor dat er af en toe fouten worden gemaakt, zoals een onterechte hogere uitkering. Sommige Amsterdammers kunnen in financiële problemen komen als zij een teveel betaalde uitkering moeten terugbetalen. Het college heeft daarom besloten teveel betaalde bijstand voortaan niet meer terug te vorderen als een bijstandsgerechtigde niets te verwijten valt.

Wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks): “Ik wil niet langer dat mensen die zich aan de regels houden de dupe worden van fouten die de gemeente maakt. Het is onacceptabel dat Amsterdammers hierdoor in financiële problemen komen en het past niet bij de manier waarop dit college haar rol als schuldeiser wil invullen. Ik vind het natuurlijk ook belangrijk dat deze fouten in de toekomst niet meer worden gemaakt. Daarom wordt gewerkt aan verbetering van onze dienstverlening en werkwijze.”

 

Complexe regels

Wie (tijdelijk) niet in staat is zelf in het levensonderhoud te voorzien, kan een beroep doen op een bijstandsuitkering. Daarbij is het streven altijd dat mensen zo snel mogelijk weer zelf voor hun inkomen kunnen zorgen. Parttime werk helpt daarbij, omdat bewezen is dat mensen die parttime werken een veel grotere kans hebben op een fulltime baan. Maar het verrekenen van wisselende inkomsten uit parttime werk is complex en foutgevoelig. Dit zorgt ervoor dat Amsterdammers soms buiten hun schuld bijstand moeten terugbetalen. Tirza de Fockert: “Het terugvorderen van teveel uitgekeerde bijstand kan plotseling voor grote schulden zorgen bij Amsterdammers. Het is wrang dat mensen, die zich juist uit de armoede proberen te werken, door fouten van de gemeente dieper in de problemen komen. De fractie van GroenLinks is dan ook erg blij dat dit college besluit haar eigen fouten te betalen.” De gemeente wil met deze maatregel ervoor zorgen dat het verrekenen van inkomsten geen belemmering meer is om parttime aan de slag te gaan.